[Enhetshantering]

Ange och hantera inställningar för information och funktioner i samband med enhetens maskinvara.
* Värden i fetstilt röd text är standardinställningar för respektive inställning.

[Enhetsinfo-inställningar]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange ett namn som identifierar enheten och installationsplatsen.
Informationen som anges här visas på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
[Enhetsnamn]
[Plats]

[Välj land/region]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange det land eller den region där enheten används. Standardinställningen kan variera beroende på inställningen som valdes vid första uppstarten.
* Inställningen [Välj land/region] kan eventuellt saknas beroende på land eller region. Innehållet eller standardinställningen kan också variera.
[Österrike (AT)]
[Vitryssland (BY)]
[Belgien (BE)]
[Tjeckien (CZ)]
[Danmark (DK)]
[Egypten (EG)]
[Finland (FI)]
[Frankrike (FR)]
[Tyskland (DE)]
[Storbritannien (GB)]
[Grekland (GR)]
[Ungern (HU)]
[Irland (IE)]
[Italien (IT)]
[Jordanien (JO)]
 
[Luxemburg (LU)]
[Nederländerna (NL)]
[Norge (NO)]
[Polen (PL)]
[Portugal (PT)]
[Ryssland (RU)]
[Saudiarabien (SA)]
[Slovenien (SI)]
[Sydafrika (ZA)]
[Spanien (ES)]
[Sverige (SE)]
[Schweiz (CH)]
[Förenade Arabemiraten (AE)]
[Ukraina (UA)]
[Annat]

[Visa jobblogg]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange om loggar för utskrift och faxning ska visas på skärmen Statusövervakare och i kommunikationshanteringsrapporter.
Skärmen [Statusmonitor]
Kontrollera användning och loggar med fjärranvändargränssnittet
Skriva ut och granska rapporter och listor
[Av]
[]

[Visa info om förbr.art.(RUI/Toner Stat.)]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange om knappen för att öppna webbplatser där tonerpatroner kan köpas ska visas tillsammans med Toner Status och fjärranvändargränssnittet. Du kan även ange om Toner Status ska användas.
Ange i [Visa knapp för köp förbr.art. (fjärrgr.)] om knappen ska visas i fjärranvändargränssnittet.
Ange i [Toner Status] i [Inställningar för Toner Status] om Toner Status ska visas.
Om du väljer att använda Toner Status anger du i [Visa - köp förbr.art.] i [Inställningar för Toner Status] om knappen ska visas.
Toner Status skickar meddelande om kvarvarande mängd toner i enheten till datorn där verktyget är installerat. Hämta Toner Status från Canons webbplats för landet/regionen och installera det på din dator.
   https://global.canon/en/support/
* Om en CD-/DVD-skiva medföljer enheten kan du även använda denna för att installera Toner Status.
[Visa knapp för köp förbr.art. (fjärrgr.)]
[Av]
[]
 
[Inställningar för Toner Status]
[Av]
[]
[Visa - köp förbr.art.]
     [Av]
     []

[Skanna med Canon PRINT Business]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange om enhetens skanningsfunktioner ska kunna användas från en mobil enhet som har Canon PRINT Business installerat.
[Av]
[]

[Meddelande om att kolla pappersinst.]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange om skärmen Meddelande kolla pappersinst. ska visas när papperslådan fylls på i enheten. Fylla på papper i papperslådan
[Av]
[]

[Canon Genuine Mode]

[Meny] [Hanteringsinställningar] [Enhetshantering]
Ange om du vill byta till Canon Genuine Mode.
I normalfallet behöver den här inställningen inte ändras.
Din Canon-servicetekniker kan ändra den här inställningen. Kontakta enhetens administratör om inställningen inte visas.
[Av]
[På]
975A-096