Spara mottagna dokument i enheten (Minneslås)(Pekskärmsmodell)

Med Minneslås sparas mottagna fax temporärt i minnet på enheten istället för att skrivas ut direkt.
Fax som sparas i minnet kan skrivas ut senare och på så vis förhindras oövervakad utskrift av dokument och informationsstöld. Dessutom kan oönskade fax raderas utan att skrivas ut, vilket sparar papper.

Konfigurera Minneslås

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar med fjärranvändargränssnittet på en dator.
Välj [Meny] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Välj sedan [Funktionsinställn.] för att ange inställningarna. [Faxens minneslåsinställningar]
Du måste ha administratörsbehörighet.
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Gemensamma inställningar] i [Inställningar för mottagning/vidarebefordran].
Skärmen [Gemensamma inställningar] visas.
4
Klicka på [Redigera] i [Minneslåsinställningar].
Skärmen [Redigera minneslåsinställningar] visas.
5
Markera kryssrutan [Använd minneslås].
6
Konfigurera funktioner som hör samman med Minneslås på lämpligt sätt.
Aktivera förhandsgranskning av fax
Markera kryssrutan [Använd faxförhandsvisning].
Du kan förhandsgranska fax i fjärranvändargränssnittet. När du aktiverar förhandsgranskning kan du även se information i faxet och skriva ut med inställningen för Minneslås aktiverad.
*Det här går inte att ange samtidigt som [Ange tid för minneslås].
Skriva ut en mottagningsrapport för att meddela om Minneslås
Markera kryssrutan [Skriv ut rapport].
* När du vill använda den här funktionen måste mottagningsrapport vara aktiverat. Skriva ut och granska rapporter och listor
Aktivera Minneslås endast under en viss tidsperiod
Markera kryssrutan [Ange tid för minneslås] och ange start- och sluttid.
7
Klicka på [OK].
Inställningarna verkställs.
8
Logga ut från fjärranvändargränssnittet.
När Minneslås inaktiveras skrivs alla fax som finns sparade i minnet ut automatiskt. Minneslås inaktiveras i följande fall:
När kryssrutan [Använd minneslås] avmarkeras
När sluttiden i [Ange tid för minneslås] uppnås

Granska och skriva ut fax som sparats i minnet

När du aktiverar förhandsgranskning i Minneslås kan du se informationen i faxet och skriva ut med inställningen Minneslås aktiverad.
I det här avsnittet beskrivs hur du visar informationen och skriver ut med fjärrgränssnittet på en dator.
På kontrollpanelen trycker du på för att visa informationen. Du kan inte använda kontrollpanelen för att se alla objekt. Du kan inte heller använda kontrollpanelen för att skriva ut dokument. Kontrollera status och logg för skickade och mottagna fax
Du måste ange administratörsbehörighet.
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Statusmonitor/Avbryt] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Jobbstatus] i [Mottagning].
Skärmen [Mottagning: Jobbstatus] visas.
4
Visa eller skriv ut faxet.
När du klickar på jobbnumret visas skärmen [Jobbdetaljer]. Du kan se när faxet togs emot och antalet sidor samt förhandsgranska faxet.
När du klickar på [Skriv ut alla] skrivs alla fax i minnet ut.
5
Logga ut från fjärranvändargränssnittet efter att du har kontrollerat information eller skrivit ut.
975A-06X