Förhindra datoranslutning via USB-porten

Du kan inaktivera USB-porten på enhetens baksida för datoranslutning för att minska risken för en extern anslutning som inte passerar säkerhetsåtgärder i ett nätverk.
I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar med fjärranvändargränssnittet på en dator.
Välj [Meny] på skärmen [Hem] på kontrollpanelen. Välj sedan [Preferenser] för att ange inställningarna. [USB-inställningar]
Du måste ha administratörsbehörighet. Enheten måste startas om för att inställningarna ska verkställas.
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Inställningar för externt gränssnitt] [Redigera].
Skärmen [Redigera inställningar för externt gränssnitt] visas.
4
Avmarkera kryssrutan [Använd som USB-enhet] och klicka på [OK].
5
Starta om enheten. Starta om enheten
Inställningarna verkställs.
975A-073