[Justering/underhåll]

Använd den här inställningen för att justera utskrifts- och skanningskvalitet och när enheten rengörs.

[Justera bildkvalitet]

[Meny] [Justering/underhåll]
Använd den här inställningen för att justera bildkvaliteten eller utskriftspositionen och för specialbearbetning av papperet som används.
[Justera bildkvalitet]

[Underhåll]

[Meny] [Justering/underhåll]
Underhåll av enheten behövs för rengöring.
[Underhåll]
975A-086