[Generera fil]

Ange inställningar för att skapa filer vid skanning.
* Värden i fetstilt röd text är standardinställningar för respektive inställning.

[Bildinställningar för utdatafil]

[Meny] [Funktionsinställn.] [Gemensamt] [Generera fil]
Ange det gammavärde som ska användas när en skannad fil konverteras till YCbCr för att skickas.
Ange ett gammavärde som stämmer med mottagarens skärm för att säkerställa att bilden blir så lik originalet som möjligt.
[Gammavärde för YCbCr-sändning]
[Gamma 1,0]
[Gamma 1,4]
[Gamma 1,8]
[Gamma 2,2]
Information om skärmens gammavärde finns i handboken till skärmen.
975A-08J