[Ta emot/vidarebefordra] (Pekskärmsmodell)

Ange inställningar för att ta emot och vidarebefordra fax.

[Gemensamma inställningar]

[Meny] [Funktionsinställn.] [Ta emot/vidarebefordra]
Ange inställningar för Minneslås-funktioner i samband med fax.
[Gemensamma inställningar] (Pekskärmsmodell)

[Faxinställningar]

[Meny] [Funktionsinställn.] [Ta emot/vidarebefordra]
Ange inställningar för att ta emot och vidarebefordra fax.
[Faxinställningar] (Pekskärmsmodell)
*[Faxinställningar] visas eventuellt inte beroende på modell, installerade tillval eller andra inställningar.
975A-090