Konfigurera enheten för nätverksmiljön

Storleken och konfigurationen av ett nätverk varierar beroende på syfte och användning. Enheten är försedd med en mängd olika tekniker för att stöda olika miljöer.
Ange de inställningar som behövs för enheten i enlighet med nätverksmiljön.

Se även

För att minska risken för obehörig åtkomst och avlyssning ska säkerhetsinställningar anges i enlighet med nätverksmiljön.
Skydda nätverket
Använda enheten i ett nätverk med IEEE 802.1X-autentisering
När du ansluter enheten till ett nätverk som använder IEEE 802.1X-autentisering måste du ange enhetens inställningar så att autentiseringsmetoden kan hanteras av autentiseringsservern. Använda IEEE 802.1X
975A-01K