Konfigurera DNS

När den här enheten används i en miljö med DNS (Domain Name System) ska du ange information om DNS-servern och DHCP-alternativ.
I en miljö utan DNS kan du ange att mDNS (multicast DNS) ska använda DNS-funktionen. mDNS används av Bonjour m.fl. program.
I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar med fjärranvändargränssnittet på en dator.
På kontrollpanelen väljer du [Meny] på skärmen [Hem]. Välj sedan [Preferenser] för att ange inställningarna. Vissa av inställningarna går inte att ange på kontrollpanelen. [TCP/IP-inställningar]
Du måste ha administratörsbehörighet. Enheten kan behöva startas om för att inställningarna ska verkställas.
Nödvändiga förberedelser
När du konfigurerar DNS för IPv6 ska du ange att en IPv6-adress ska användas. Ange IPv6-adresser
1
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge. Starta fjärranvändargränssnittet
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på fjärranvändargränssnittets portalsida. Fjärranvändargränssnittets portalsida
3
Klicka på [Nätverksinställningar] [IPv4-inställningar] eller [IPv6-inställningar] [Redigera].
Skärmen [Redigera IPv4-inställningar] eller [Redigera IPv6-inställningar] visas.
4
Ange DHCP-inställningarna i [Inställningar för DHCP-alternativ].
Om du inte anger inställningar för DHCP-alternativet fortsätter du till steg 5.
5
Ange DNS-serverinformationen i [DNS-inställningar].
Kontakta din leverantör eller nätverksadministratör om du vill ha mer information om inställningarna. Du kan även kontrollera inställningarna i datorn. Visa datorns nätverksanslutningsinformation
Om du inte anger DNS-serverinformationen fortsätter du till steg 6.
6
Ange mDNS inställningarna i [mDNS-inställningar].
Om du inte anger mDNS-inställningar fortsätter du till steg 7.
7
Klicka på [OK].
8
Starta om enheten. Starta om enheten
Inställningarna verkställs.
975A-01R