Papperet rullar sig

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Använder du lämpligt papper?
Kontrollera att papperet i enheten går att använda och byt ut det mot lämpligt papper om det behövs.
Användbart papper
Fylla på papper
Ange pappersformat och papperstyp i överensstämmelse med det påfyllda papperet. Ange pappersformat och papperstyp
Om du anger [Korr. av papperskrusn.] till [På] kan problemet eventuellt åtgärdas.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Bearbetning av specialpapper] [Korr. av papperskrusn.] [På]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Justering/underhåll]    [Justera bildkvalitet]    [Särskild bearbetning]    [Bearbetning av specialpapper]    [Korr. av papperskrusn.]    [På]  
* När du väljer [På] kan det resultera i svaga utskrifter.
Om du anger [Växla metod för pappersmatning] till [Prioritera utskriftssida] kan problemet eventuellt åtgärdas.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Funktionsinställn.] [Gemensamt] [Pappersmatningsins.] [Växla metod för pappersmatning]  [Låda 1] [Prioritera utskriftssida]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny]    [Funktionsinställn.]    [Gemensamt]    [Pappersmatningsins.]    [Växla metod för pappersmatning]    [Låda 1]  [Prioritera utskriftssida]  
* När du väljer [Prioritera utskriftssida] blir utskriftshastigheten för enkelsidig utskrift lägre.
Fyll på papperet omvänt (papperets fram- och baksida) mot sidan som ska skrivas ut.
* I sällsynta fall kan symptomet förvärras beroende på papperet som används. Skriv i så fall ut på den första sidan.
Använder du papper som har absorberat fukt?
Försök med följande i tur och ordning:
Kontrollera föreskrifterna och byt ut mot torrt papper.
Försiktighetsåtgärder vid hantering av papper
Fylla på papper
Ändra inställningen i Papperstyp till tunnare papper. Ange pappersformat och papperstyp
975A-0AY