Problem med papper och pappersmatning

Kontrollera hur du felsöker problemet utifrån symptomet.
975A-0AW