Utskrivna papper klibbar ihop

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Använder du lämpligt papper?
Kontrollera att papperet i enheten går att använda och byt ut det mot lämpligt papper om det behövs.
Användbart papper
Fylla på papper
Ange pappersformat och papperstyp i överensstämmelse med det påfyllda papperet. Ange pappersformat och papperstyp
Prova med [Minska pap.klibb vid utskrift].
Om du anger [Minska pap.klibb vid utskrift] till [På] kan problemet eventuellt åtgärdas.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Minska pap.klibb vid utskrift] [På]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Justering/underhåll]    [Justera bildkvalitet]    [Särskild bearbetning]   [Minska pap.klibb vid utskrift]    [På]  
* Om inställningen [På] inte löser problemet kan du prova med att även ange [Utmatningsjusteringsläge] till [På].[Utmatningsjusteringsläge]
* Den här inställningen är även praktisk vid enkelsidig utskrift.
975A-0C1