Papperet skrynklas

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Är papperet rätt påfyllt?
Kontrollera att den påfyllda pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen ().
 
Kontrollera att pappersledarna är rätt inställda mot markeringarna och att de inte sitter för löst eller för hårt.
 
Använder du papper som har absorberat fukt?
Kontrollera föreskrifterna och byt ut mot torrt papper.
Försiktighetsåtgärder vid hantering av papper
Fylla på papper
Använder du lämpligt papper?
Kontrollera att papperet i enheten går att använda och byt ut det mot lämpligt papper om det behövs.
Användbart papper
Fylla på papper
975A-0AX