Text eller bilder är oskarpa

Felsök genom att kontrollera följande steg:

Steg 1: Kontrollera papperet

Använder du lämpligt papper?
Kontrollera att papperet i enheten går att använda och byt ut det mot lämpligt papper om det behövs.
Användbart papper
Fylla på papper

Steg 2: Kontrollera enhetens användningsmiljö

Använder du enheten i en miljö med låg luftfuktighet?
Om du anger [Läge f. låg luftfukt] till [Metod 1] kan problemet åtgärdas. Om felet kvarstår väljer du [Metod 2] och sedan [Metod 3] i tur och ordning.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Läge f. låg luftfukt] välj läge
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny]    [Justering/underhåll]    [Justera bildkvalitet]    [Särskild bearbetning]    [Läge f. låg luftfukt]    välj läge  
* Om du anger den här inställningen kan tätheten minska. Du kan också få en svag utskrift i fuktig miljö.
Använder du enheten i en fuktig miljö?
Om du anger [Läge för hög luftfuktighet] till [På] kan problemet eventuellt åtgärdas.
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Läge för hög luftfuktighet] [På]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Justering/underhåll]    [Justera bildkvalitet]    [Särskild bearbetning]    [Läge för hög luftfuktighet]    [På]  
* Om du anger [På] kan bilder och text bli oskarpa i miljöer med låg luftfuktighet.
Använder du enheten i en miljö med plötsliga temperaturförändringar?
Plötsliga temperaturförändringar kan skapa kondens som kan ge svag eller oskarp utskrift av bilder och text. Om enheten används under sådana omständigheter kan det leda till pappersstopp, utskriftsfel eller andra problem. Låt enheten anpassa sig till omgivande temperatur och luftfuktighet under minst 2 timmar innan den används.

Steg 3: Kontrollera inställningarna för Särskild bearbetning

Är [Korrigera suddig bild] aktiverad?
Om du anger inställningen [Korrigera suddig bild] till [Metod 1] kan utskriftsresultatet förbättras. Om felet kvarstår väljer du [Metod 2].
Pekskärmsmodell
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Justering/underhåll] [Justera bildkvalitet] [Särskild bearbetning] [Korrigera suddig bild] [Metod 1] eller [Metod 2]
LCD-modell med 5 rader
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Justering/underhåll]    [Justera bildkvalitet]    [Särskild bearbetning]   [Korrigera suddig bild]   [Metod 1] eller [Metod 2]  
975A-0AE