Det går inte att skriva ut (USB-anslutning)

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Kontrollera USB-kabeln.
Om du använder en lång USB-kabel ska du byta ut den mot en kortare.
Om det fortfarande inte går att skriva ut kan USB-kabeln eventuellt vara skadad. Byt ut USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Använder du en USB-hubb?
Anslut enheten direkt till datorn med en USB-kabel.
Prova att använda en annan USB-port.
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Är skrivarporten på datorn rätt konfigurerad? (Windows)
Om skrivarporten inte är rätt konfigurerad eller om det inte finns någon tillgänglig port ska du installera om skrivardrivrutinen. När du installerar drivrutinen konfigureras rätt port automatiskt. Visa skrivarporten
Information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbplatsen med onlinehandböcker.
https://oip.manual.canon/
Är tvåvägskommunikation mellan enheten och datorn aktiverad? (Windows)
Aktivera tvåvägskommunikation om den inte är aktiverad och starta sedan om datorn och enheten. Visa tvåvägskommunikation
Finns det någon inställning som förhindrar enheten från att upprätta en USB-anslutning med datorn?
Om användning av USB-porten för datoranslutning på baksidan av enheten har begränsats ska du inaktivera denna inställning. Förhindra datoranslutning via USB-porten
Använder du resident programvara?
Om du använder resident programvara, t.ex. ett säkerhetsprogram, ska du inaktivera programmet och sedan försöka att skriva ut.
Kan du skriva ut från en annan dator via USB-anslutningen?
Om du inte kan skriva ut från en annan dator ska du kontakta återförsäljaren eller en servicetekniker. Om problemet kvarstår
975A-0CJ