Det går inte att skriva ut (trådbundet LAN)

Felsök genom att kontrollera nedanstående punkter.
Är skrivarporten på datorn rätt konfigurerad? (Windows)
Ändra inställningarna om det är fel i konfigurationen. Lägg till en ny port om det inte finns någon tillgänglig port.
Visa skrivarporten
Konfigurera en skrivarport (Windows)
Har du åtkomst till fjärranvändargränssnittet?
Om du inte har åtkomst till fjärranvändargränssnittet kan enheten ha fel inställningar för brandväggen så att kommunikationen med datorn förhindras.
Använd kontrollpanelen för att inaktivera brandväggsinställningarna och använd sedan fjärranvändargränssnittet för att konfigurera brandväggen igen.
Du måste ha administratörsbehörighet. Enheten måste startas om för att inställningarna ska verkställas.
Pekskärmsmodell
1
Inaktivera inställningarna för brandväggen.
Så här inaktiverar du IPv4-adressfilter
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Preferenser] [Nätverk] [Brandväggsinställn.] [IPv4-adressfilter] [Utgående filter] eller [Inkommande filter] [Av] Starta om enheten.
Så här inaktiverar du IPv6-adressfilter
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Preferenser] [Nätverk] [Brandväggsinställn.] [IPv6-adressfilter] [Utgående filter] eller [Inkommande filter] [Av] Starta om enheten.
Så här inaktiverar du MAC-adressfilter
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen [Meny] [Preferenser] [Nätverk] [Brandväggsinställn.] [MAC-adressfilter] [Utgående filter] eller [Inkommande filter] [Av] Starta om enheten.
2
Konfigurera brandväggen på rätt sätt. Konfigurera brandväggen
LCD-modell med 5 rader
1
Inaktivera inställningarna för brandväggen.
Så här inaktiverar du IPv4-adressfilter
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Preferenser]     [Nätverk]   [Brandväggsinställn.]    [IPv4-adressfilter]    [Utgående filter] eller [Inkommande filter]    [Av]    Starta om enheten.
Så här inaktiverar du IPv6-adressfilter
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Preferenser]     [Nätverk]   [Brandväggsinställn.]    [IPv6-adressfilter]    [Utgående filter] eller [Inkommande filter]    [Av]    Starta om enheten.
Så här inaktiverar du MAC-adressfilter
Skärmen [Hem] på kontrollpanelen  [Meny]    [Preferenser]     [Nätverk]   [Brandväggsinställn.]    [MAC-adressfilter]    [Utgående filter] eller [Inkommande filter]    [Av]    Starta om enheten.
2
Konfigurera brandväggen på rätt sätt. Konfigurera brandväggen
Installera om skrivardrivrutinen
Avinstallera den installerade drivrutinen och installera den sedan på nytt.
Information om hur du avinstallerar och installerar finns i handboken till drivrutinen på webbplatsen med onlinehandböcker.
https://oip.manual.canon/
Använder du resident programvara?
Om du använder resident programvara, t.ex. ett säkerhetsprogram, ska du inaktivera programmet och sedan försöka att skriva ut.
Kan du skriva ut från en annan dator i nätverket?
Om du inte kan skriva ut från en annan dator ska du kontakta återförsäljaren eller en servicetekniker. Om problemet kvarstår
975A-0CH