Adressekartoteksfunktion (Model med berøringspanel)

Du kan angive destinationer, der er registreret i adressekartoteket ved at hente adressekartoteket på skærmen [Hjem] eller faxskærmen på betjeningspanelet.
Når du registrerer destinationer, skal du vælge funktionen for hurtigt at angive destinationen.
Du kan også effektivt angive destinationer fra adressekartoteksskærmen, som f.eks. gruppering af destinationer eller at vise dem efter type.
Funktion til hurtig angivelse af en destination
Når du registrerer destinationer, skal du enten vælge og registrere følgende:
Et-tryks-opkald
Registrer ofte brugte destinationer som et-tryks-opkald. Dette vil vise registrerede destinationer som et-tryks-knapper på skærmen [Hjem]. Du kan registrere op til fire destinationer som et-tryks-opkald.
Kodet opkald
Registrer et 3-cifret nummer for hver destination. Du kan derefter indtaste dette nummer direkte for at angive en destination.
Du kan registrere op til 100 destinationer med kodede opkaldsnumre.
Registrering af en gruppe af flere destinationer
Du kan registrere flere registrerede faxnummerdestinationer som en gruppe til kodede opkald. Dette sparer dig for besværet med at angive flere destinationer enkeltvist, når du sender data. Du kan registrere op til 50 grupper.
Du kan kun registrere samme type destination for en gruppe.
Registrering af grupper i adressekartoteket (betjeningspanel) (Model med berøringspanel)
Registrering af grupper i adressekartoteket (Fjern-UI) (Model med berøringspanel)
Klassificering efter indeks
Du kan få vist initialerne for navne og destinationstyper (f.eks. fax), der blev angivet på tidspunktet for registreringen, ved at klassificere dem efter indeks.

Adressekartoteksskærm

Når du henter adressekartoteket fra skærmen [Hjem] eller faxskærmen, vises følgende skærm.
Liste over registrerede destinationer
Destinationstyperne er angivet med følgende symboler, og destinationsoplysningerne, som f.eks. navnet og faxnummeret vises:
[]: Fax
[]: Gruppedestinationer
Indeks
Dette vises øverst på skærmen. Du kan filtrere destinationer, der vises på listen, ved at vælge deres type eller initialer for et navn.
Tryk på [] eller [] for at ændre indeksvisningen.
For at få vist alle de destinationer, der er registreret i adressekartoteket, skal du vælge [Alle].
Ved angivelse af destinationerne, der skal vises ud fra navnets initialer, skal du vælge [A-Z], [0-9] eller [ABC] til [YZ].
Betjeningselementer for destination
Disse er vist nederst på skærmen. Tryk for at registrere, redigere eller slette en destination, eller for at angive en destination, hvortil der skal sendes data.
For andre elementer end [Reg. modt.] skal du vælge afkrydsningsfeltet for en destination, og derefter udføre handlingen.
Hvis du henter adressekartoteket fra skærmen [Hjem], skal du trykke på destinationen for at få vist faxskærmen med den angivne destination indtastet.
975C-033