Kontrol af kopistatus

Processer, der håndteres af maskinen, herunder kopiering, administreres som job. Ved at kontrollere status over job kan du finde ud af, om et kopijob er blevet udført korrekt.
Brug betjeningspanelet til at konfigurere indstillingerne. Du kan ikke konfigurere indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.

Model med berøringspanel

1
Åbn skærmen [Statusmonitor].
Tryk på  på betjeningspanelet. Betjeningspanel
2
Tryk på [Kopi/printjob].
Skærmen [Kopi/printjob] vises.
3
Tryk på [Jobstatus].
4
Vælg et job for at få vist dets detaljer.
Jobdetaljerne bliver vist.
5
Kontroller antallet af originaler, antallet af kopier og andre indstillinger.

5-linjers LCD-model

1
Åbn skærmen [Statusmonitor].
På betjeningspanelet skal du trykke på [Statusmonitor]   på skærmen [Hjem] eller en anden skærm.
Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Kopi/printjob] og tryk på .
Skærmen [Kopi/printjob] vises.
3
Tryk på [Jobstatus]  .
4
Vælg et job for at få vist dets detaljer, og tryk på .
Jobdetaljerne bliver vist.
5
Kontroller antallet af originaler, antallet af kopier og andre indstillinger.
975C-05K