Automatisk videresendelse og sikkerhedskopiering af modtagne faxer

Du kan konfigurere indstillingerne til automatisk at videresende og gemme en modtaget fax til en destination, der er angivet på forhånd. Du kan også angive, om den modtagne fax skal udskrives på maskinen.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Funktionsindstillinger] for at konfigurere indstillingerne. [Indstillinger for videresendelse]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
Påkrævede forberedelser
Registrér den destination, der skal angives, i maskinens adressekartotek. Registrering af destinationer (adressekartotek) (Model med berøringspanel)
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand. Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Indstillinger for modtagelse/videresendelse] [Faxmodtagerindstillinger] [Rediger] i [Indstillinger for videresendelse].
Skærmen [Redigér Indstillinger for videresendelse] vises.
4
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug viderersendelsesfunktion], og klik på [Vælg fra adressebog].
Skærmen [Vælg fra adressebog] vises.
5
Vælg destinationen, og klik på [OK].
Skærmen [Redigér Indstillinger for videresendelse] vises igen.
6
Indstil, om du vil udskrive faxer eller gemme dem i hukommelsen.
Ved udskrivning af faxer på maskinen
I [Print billeder] skal du vælge [Til]. For kun at udskrive når videresendelse mislykkes skal du vælge [Print kun, når der opstår en fejl].
Når faxer, der ikke kan videresendes til maskinens hukommelse, gemmes
I [Gem billeder i hukommelse] skal du vælge [Gem kun når der opstår fejl].
Faxer, der gemmes i hukommelsen, kan vises i [Statusmonitor]. Kontrol af faxer, der ikke kunne videresendes
7
Indtast en streng i [Filnavn], efter behov.
Hvis du valgte et faxnummer som destinationen, er dette trin ikke påkrævet. Fortsæt til trin 8.
Hvis du valgte en anden destination en et faxnummer, videresendes eller gemmes en PDF-fil med det følgende filnavn.
Nummer til kommunikationsadministration
Dato sendt (i dette eksempel "5. april 2023, kl. 9:12:34")
Filsekvensnummer (hvis der er én fil, så er det "001")
Når du indtaster en streng i [Filnavn], tilføjes den angivne streng til starten af ​​ovenstående filnavn.
8
Klik på [OK].
Indstillingerne anvendes nu.
9
Log ud fra Fjern-UI.
975C-04W