Portalside for Fjern-UI

Når du logger på Fjern-UI, vises portalsiden (Fjern-UI's forside). Herfra kan du kontrollere maskinens betjeningsstatus, se forskellige oplysninger og skifte indstillingerne ved hjælp af knapper.
[Enhedsnavn]
Viser enhedsnavnet angivet i [Indstillinger/registrering] [Enhedsstyring] [Informationer om enhedsindstillinger].
[Produktnavn]/[Product Name (Serial Number):]
Viser maskinens produktnavn.
Afhængigt af modellen kan serienummeret også være vist.
[Placering]
Viser installationsstedet angivet i [Indstillinger/registrering] [Enhedsstyring] [Informationer om enhedsindstillinger].
[Brugerlogin]
Viser oplysningerne for den bruger, der er logget på.
[Log ud]
Du er logget ud af Fjern-UI, og login-skærmen vises.
[Language]
Du kan ændre visningssproget for Fjern-UI.
* Visningssproget for computeren og Fjern-UI skal være det samme. Hvis visningssprogene ikke er de samme, bliver de indtastede oplysninger muligvis ikke vist korrekt, eller du kan muligvis ikke referere til en mappe, server eller anden specificeret destination.
[E-mail til systemadministrator]
Opretter e-mail for den administrator, der er angivet i [Indstillinger/registrering] [Brugerstyring] [Information om systemadministrator].
[Sidst opdateret]
Viser dato og tidspunkt for, hvornår oplysningerne på portalsiden sidst blev opdateret.
Klik på [] til højre for datoen og tidspunktet for at opdatere disse.
[Grundlæggende enhedsinformation]
Viser maskinens aktuelle status og fejloplysninger.
Når der opstår en fejl, viser dette et link til skærmen med fejloplysninger.
[Information om forbrugsstoffer]
Viser oplysninger om papirkilde og resterende blækmængde i tonerpatronen.
Klik på [Kontrollér detaljer om forbrugsstoffer] for at få vist navnet på tonerpatronen.
[Supportlink]
Viser et link til supportoplysninger for denne maskine, der er angivet i [Indstillinger/registrering] [Licens/andet] [Supportlink].
[Statusmonitor/annuller]
Klik på denne for at få vist skærmen [Statusmonitor/annuller].
Herfra kan du kontrollere status og logfiler for en funktion, betjeningsstatus for maskinen og fejloplysninger. Kontrol af brug og logfiler med Fjern-UI
[Indstillinger/registrering]
Klik på denne for at få vist skærmen [Indstillinger/registrering].
Hvis du loggede på med systemadministratortilstand, kan du ændre indstillingerne og udføre handlinger, som f.eks. at gemme og importere data.
De elementer, der kan indstilles på skærmen [Indstillinger/registrering], er næsten de samme, som dem på betjeningspanelet, men visse elementer kan kun indstilles med enten betjeningspanelet eller Fjern-UI.Indstillingsmenuens punkter
Afhængigt af elementet skal du muligvis genstarte maskinen, for at indstillingerne kan anvendes. Hvis en genstart er påkrævet, vises en meddelelse øverst på skærmen.
[Adressebog]
Klik på denne for at få vist skærmen [Adressebog].
Hvis du loggede ind med systemadministratortilstand, kan du registrere og redigere destinationer i adressekartoteket. Registrering af destinationer i adressekartoteket (Fjern-UI) (Model med berøringspanel)
975C-07A