Udskiftning af forbrugsstoffer

Hvis der vises en meddelelse om forbrugsstoffer på skærmen på betjeningspanelet eller Fjern-UI, eller hvis udskriftskvaliteten forringes, skal forbrugsstofferne udskiftes.
Du kan se den aktuelle resterende mængde forbrugsstoffer på betjeningspanelet og Fjern-UI. Der henvises til listen over forbrugsstoffer angående navnene på forbrugsstofferne og antallet af ark, der kan udskrives.
975C-09S