Kontrol af resterende mængde forbrugsstoffer

Du kan se procentdelen af aktuel resterende mængde toner i tonerpatronen i intervaller på 10 %.
Kontroller f.eks. den resterende mængde toner i tonerpatronen for at se, om du skal gøre en ny tonerpatron klar, før du udskriver et dokument med stor volumen.
* Den viste værdi for resterende mængde toner i tonerpatronen er til reference og angiver muligvis ikke den faktiske resterende mængde.
Dette afsnit beskriver, hvordan du kan få vist disse informationer ved hjælp af betjeningspanelet.
Du kan også kontrollere disse oplysninger ved hjælp af Fjern-UI fra en computer. Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)

Model med berøringspanel

1
Tryk på  på betjeningspanelet. Betjeningspanel
2
Tryk på [Enhedsstatus] [Patronniveau].
Den resterende mængde toner i tonerpatronen vises ud fra farven.
3
Kontroller den resterende mængde toner i tonerpatronen.

5-linjers LCD-model

1
På betjeningspanelet skal du trykke på [Statusmonitor] på skærmen [Hjem]  . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Enhedsstatus]    [Patronniveau]  .
Den resterende mængde toner i tonerpatronen vises.
3
Kontroller den resterende mængde toner i tonerpatronen.
Du kan konfigurere indstillingerne, så du får besked om at gøre en ny tonerpatron klar, når den aktuelle tonerpatron har en bestemt mængde tilbage. [Tid for visning af patronklarg. Underret]
975C-09W