Indstilling af dato og tidspunkt

Indstil dato og tidspunkt for maskinen. Dato og tidspunkt bruges som reference for funktionerne ved hjælp af dato- og tidsoplysninger, og derfor skal de indstilles nøjagtigt.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [Timer/Energiinst.]
1
Log på Fjern-UI. Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Timerindstillinger] [Rediger].
Skærmen [Rediger timerindstillinger] vises.
4
Indtast den aktuelle dato og tidspunkt.
5
Indstil tidszonen i henhold til det område, hvor maskinen bruges.
Kommunikation over internettet er baseret på korrekt indstilling af den koordinerede universaltid (UTC). UTC er en koordineret universaltid, der er standard for alle dele af verden. Der er en tidsforskel afhængigt af landet eller området, hvor maskinen bruges.
6
Indstil sommertid efter behov.
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug sommertid], hvis maskinen er i et land eller område med sommertid, og indstil derefter start- og slutdato.
7
Klik på [OK].
Indstillingerne anvendes nu.
8
Log ud fra Fjern-UI.
975C-077