Opdatering af firmwaren (5-linjers LCD-model)

Når funktioner tilføjes eller softwareversionen opgraderes, opdateres maskinens firmware.
Kontrollér firmwareversionen, og opdater firmwaren via internettet eller en computer i overensstemmelse med maskinens brugsmiljø.
: Kan opdateres    : Kan ikke opdateres
Maskinens brugsmiljø
Forbindelse via internet
Forbindelse via computer
Kabelbaseret LAN-forbindelse
Trådløs LAN-forbindelse
USB-forbindelse
Brug IPv6
* Du kan ikke opdatere firmwaren i et IPv6-miljø. Tilslut maskinen til en computer via USB, og opdater fra computeren.

Kontrollering af firmwareversion

Kontrollér den aktuelle firmwareversion, inden du opdaterer den, og kontrollér derefter versionen efter opdateringen for at se, om opdateringen blev udført korrekt.
Dette afsnit beskriver, hvordan du kontrollerer firmwareversionen ved hjælp af betjeningspanelet.
Du kan også bruge Fjern-UI fra en computer til at kontrollere firmwareversionen. Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)
Der kræves administratorrettigheder.
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Styringsindstillinger]    [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware]    [Opdater firmware]  .
Skærmen [Opdater firmware] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  .Systemadministrator-id og PIN-kode
3
Vælg [Versionsinformationer] og tryk på .
Viser den aktuelle version af firmwaren.

Opdatering af firmwaren via internettet

Brug betjeningspanelet til at opdatere firmwaren via internettet. Du kan ikke opdatere ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
Der kræves administratorrettigheder. Når firmwaren er blevet opdateret, genstarter maskinen automatisk.
Påkrævede forberedelser
Forbind maskinen til internettet. Opsætning af netværk
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Styringsindstillinger]    [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware]    [Opdater firmware]  .
Skærmen [Opdater firmware] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  . Systemadministrator-id og PIN-kode
3
Tryk på [Via internet]    [Ja]  .
Bekræftelsesskærmen for firmwareopdateringen vises.
4
På licensskærmen skal du trykke på .
5
Tryk på .
Download af firmwaren starter.
Sluk ikke maskinen, mens den genstarter eller under firmwareopdateringen. Hvis du gør det, kan det medføre, at opdateringen mislykkes.
Mislykket opdatering kan resultere i, at der vises en fejlmeddelelse under opstart, og at maskinen ikke kan bruges. I dette tilfælde skal du bruge den dedikerede gendannelsesfirmware til at gentage opdateringen via en computer. Opdatering af firmwaren via en computer
* Download den dedikerede gendannelsesfirmware fra Canons websted for dit land/område.
https://global.canon/en/support

Opdatering af firmwaren via en computer

Opdater firmwaren fra en computer, der er tilsluttet maskinen via kabelbaseret LAN eller USB.
Påkrævede forberedelser
Download den seneste firmware fra Canons websted for dit land/område til den computer, der udfører opdateringen.
https://global.canon/en/support/

Sådan opdaterer du fra en computer

Se "Brugervejledning til User Support Tool (Support-værktøj til bruger)", der følger med firmwaren.

For at sætte maskinen i ventetilstand for opdatering (download-tilstand)

Brug følgende procedure.
Brug betjeningspanelet til at udføre denne handling. Du kan ikke udføre denne handling ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
Der kræves administratorrettigheder.
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Styringsindstillinger]    [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware]    [Opdater firmware]  .
Skærmen [Opdater firmware] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  . Systemadministrator-id og PIN-kode
3
Tryk på [Via pc]    [Ja]  .
Skifter maskinen til download-tilstand og sætter den i ventetilstand for opdatering.
975C-07R