Generering af en nøgle og et certifikat

Generér nøglen og certifikatet, der kærves til TLS-krypteret kommunikation på maskinen. Der bruges et selvsigneret certifikat til den selvgenererede nøgle.
For algoritmen for nøgler og certifikater, der kan genereres med denne maskine, se specifikationerne for den selvgenererede nøgle og det selvsignerede certifikat. Nøgler og certifikater
Generér en nøgle og et certifikat ved hjælp af Fjern-UI fra en computer. Du kan ikke bruge betjeningspanelet til at generere en nøgle og et certifikat.
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Enhedsstyring] [Nøgle- og certifikatindstillinger] [Generér nøgle].
Skærmen [Generér nøgle] vises.
4
Vælg [Netværkskommunikation], og klik på [OK].
Skærmen [Generér nøgle til netværkskommunikation] vises.
5
I [Nøgleindstillinger] skal du indtaste navnet på nøglen og vælge signaturen og nøglealgoritmen.
Indtast navnet på nøglen ved hjælp af alfanumeriske enkeltbyte-tegn.
For nøglealgoritmen skal du vælge [RSA] eller [ECDSA], og vælg nøglens længde fra rullemenuen. Jo længere nøglelængde, jo bedre sikkerhed, men det sænker kommunikationsbehandling.
6
I [Certifikatindstillinger] skal du indstille certifikatoplysningerne.
[Startdato for gyldighed (ÅÅÅÅ/MM/DD)]/[Slutdato for gyldighed (ÅÅÅÅ/MM/DD)]
Indtast start- og slutdato for certifikatets gyldighedsperiode.
[Land/område]
Vælg [Vælg land/område], og vælg derefter landet og regionen fra rullemenuen, eller vælg [Indtast internetlandekode], og indtast landekoden.
[Stat]/[By]/[Organisation]/[Organisationsenhed]
Indtast elementerne efter behov ved hjælp af alfanumeriske enkeltbyte-tegn.
[Alment navn]
Indtast navnet på certifikatemnet efter behov ved hjælp af alfanumeriske enkeltbyte-tegn. Dette svarer til fællesnavnet (CN).
7
Klik på [OK].
Den genererede nøgle og certifikatet tilføjes til [Registreret nøgle og certifikat] på skærmen [Nøgle- og certifikatindstillinger].
8
Log ud fra Fjern-UI.
Visning og bekræftelse af detaljerede oplysninger for et genereret certifikat
Når du klikker på nøglens navn (eller certifikatikonen) i [Registreret nøgle og certifikat] på skærmen [Nøgle- og certifikatindstillinger], bliver oplysningerne for certifikatet vist.
På skærmen med certifikatoplysningerne skal du klikke på [Verificer certifikat] for at bekræfte, at certifikatet er gyldigt.
Når nøglen og certifikatet ikke kan slettes
Du kan ikke slette en nøgle og et certifikat, der bliver brugt. Deaktivér den funktion, der bliver brugt, eller slet dem, efter du er skiftet til en anden nøgle og et andet certifikat.
975C-06F