Bekræftelse af modtaget certifikat med OCSP

OCSP (Online Certificate Status Protocol) er en protokol for forespørgsel til en OCSP-respondent (server, der understøtter OCSP) om tilbagekaldelsesstatus for et certifikat, der er modtaget fra en certifikatmyndighed.
Du kan konfigurere indstillingerne for at bekræfte gyldigheden af et certifikat, som maskinen modtager fra en certifikatmyndighed, ved hjælp af OCSP.
Konfigurér disse indstillinger ved hjælp af Fjern-UI fra en computer. Du kan ikke bruge betjeningspanelet til at konfigurere indstillingerne.
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Enhedsstyring] [Indstillinger for OCSP (Online Certificate Status Protocol)] [Rediger].
Skærmen [Redigér indstillinger for OCSP (Online Certificate Status Protocol)] vises.
4
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Angivelse af certifikatbekræftelsesniveau og OSCP-respondenten.
[Niveau for verificering af certifikat]
Angiv, om certifikatet skal bekræftes, selv hvis dets tilbagekaldelsesstatus ikke kan bekræftes, som f.eks. når maskinen ikke kan oprette forbindelse til en OCSP-respondent.
[Indstillinger for OCSP-svar]
Angiv URL'en for OCSP-respondenten.
[Brugerdefineret URL]
Når [Brug brugerdefineret URL] eller [Brug URL for certifikat (brug brugerdefineret URL, hvis URL for certifikat ikke kan hentes)] er valgt, skal du indtaste URL'en for OCSP-respondenten.
[Kommunikationstimeout]
Indtast tiden fra søgningens start til timeout i sekunder.
6
Klik på [OK].
Indstillingerne anvendes nu.
7
Log ud fra Fjern-UI.
975C-06K