Konfigurering af LPD, RAW eller WSD

Vælg, om du vil bruge nogen af nedenstående protokoller på maskinen, når du udskriver eller scanner dokumenter fra en computer.
Du anbefales at deaktivere alle protokoller, du ikke vil bruge.
Når du bruger LPD eller RAW, kan du konfigurere tiden, indtil modtagelse af udskriftsdata annulleres.
LPD
Denne protokol er ikke afhængig af hardware, operativsystem eller anden platform. Den bruges almindeligvis i TCP/IP-netværksmiljøer.
RAW
Dette er Windows proprietære udskriftsdatatypeprotokol. Den bruges som standard i et Windows-miljø.
WSD
Denne protokol aktiverer automatisk registrering af printere og scannere på et netværk i et Windows-miljø.
 
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [TCP/IP-indstillinger]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Netværksindstillinger].
4
Konfigurering af LPD, RAW eller WSD.
Ved konfigurering af LPD
Ved konfigurering af RAW
Ved konfigurering af WSD
5
Klik på [OK].
6
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.
Tilføjelse af en WSD-netværksenhed
Klik på [] (Start) [] (Settings) [Enheder] [Printere og scannere] [Tilføj en printer eller scanner], og udfør handlingerne ved at følge instruktionerne på skærmen.
For detaljer om installation af driveren via et WSD-netværk henvises der til drivervejledningen på hjemmesiden med de online vejledninger.
https://oip.manual.canon/
Ændring af portnummer
Se følgende for at ændre portnummeret for hver enkelt protokol:
Ændring af portnummer
975C-074