[Printindstillinger]

Angiv indstillingerne for udskrivning.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Slet automatisk afbrudte jobs]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Almindelig] [Printindstillinger]
Angiv, om udskrivnings- eller kopijobbet automatisk skal slettes, hvis der opstår en fejl, og udskrivningen stopper.
Hvis du vælger automatisk sletning, kan du også angive tidsperioden, der skal gå, før jobbet slettes.
[Fra]
 
[Til]
0 til 5 til 240 (min.)
975C-08F