[Kopi]

Angiv indstillingerne for kopiering.
* Værdier med fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Skift standardindstillinger]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Kopi]
Skift standardindstillinger for kopiering. Ændring af standardindstillingerne
Værdierne, der er angivet her, gendannes også, når du trykker på [Nulstil] på kopieringsskærmen.
[Antal kopier]
1 til 999
 
[Tæthed]
9 niveauer
[Baggrund]
[Auto]
[Justér (Manuel)]
9 niveauer
 
[Oprindelig type]
[Tekst]
[Tekst/foto (høj hastighed)]
[Tekst/foto (kvalitet)]
[Foto]
 
[2-sidet]
[Fra]
[1->2-sidet]
[Original/finishing-type]
[1->2-sidet]
[Originalretning]
     [Portræt]
     [Landskab]
[Finishing-type]
     [Bogtype]
     [Kalendertype]
 
[Kopiforhold]
[Brugerdefineret forhold]
[100 % (1:1)]
[400 % (maks.)]
[200 %]
[141 % A5->A4]
[70 % A4->A5]
[50 %]
[25 % (min.)]
 
[N på 1]
[Fra]
[2 på 1]
[4 på 1]
[Kopiering af ID-kort]
[Vælg layout]
 
[Sætsortering]
[Fra]
[Til]
 
[Kantsletning]
[Fra]
[Til]
 
[Skarphed]
7 niveauer

[Initialiser standardindstillinger]

[Menu]  [Funktionsindstillinger]  [Kopi]
Brug denne funktion for at gendanne kopiindstillingerne til standardindstillingerne.
975C-08K