[Almene indstillinger] (Model med berøringspanel)

Angiv indstillingerne for hukommelseslåsefunktionen med fax.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Angiv indbakke for fax]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Modtag/videresend] [Almene indstillinger]
Angiv indstillingerne for faxhukommelseslås.
* [Angiv indbakke for fax] vises muligvis ikke afhængigt af modellen, det installerede ekstraudstyr og andre indstillinger.
[Indstillinger for faxhukommelseslås]
[Menu] [Funktionsindstillinger] [Modtag/videresend] [Almene indstillinger] [Angiv indbakke for fax]
I stedet for straks at udskrive modtagne faxer kan du gemme dem midlertidigt i maskinens hukommelse. Gemme modtagne dokumenter i maskinen (hukommelseslås) (Model med berøringspanel)
[Fra]
 
[Til]
[Brug faxeksempel]
[Fra]
[Til]
[Rapportprint]
[Fra]
[Til]
[Hukommelseslåsetid]
[Fra]
[Til]
[Hukomm.lås, starttid]
[Hukomm.lås, sluttid]

[Fortsæt print, når patron er lav]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Modtag/videresend] [Almene indstillinger]
Angiv, om en modtaget fax skal udskrives, hvis en tonerpatron mangler toner.
Udskrivning, når en tonerpatron mangler toner, kan føre til udskriftsresultater, der er svage eller falmede. Af denne årsag bør denne funktion normalt indstilles til [Fra]. Hvis denne indstilling bruges, når toneren er lav, gemmes de modtagne faxer i maskinens hukommelse.
Hvis [Til] er angivet i denne indstilling, gemmes modtagne faxer ikke i maskinens hukommelse. Hvis dette fører til udskriftsresultater, der er for svage til at kunne læses, skal du bede afsenderen om at sende faxen igen.
[Fra]
[Til]

[Print modtagesidefod]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Modtag/videresend] [Almene indstillinger]
Vælg, om modtaget dato og klokkeslæt, sidenummer og andre modtagelsesoplysninger i bunden af en fax skal udskrives.
Ændring af udskrivningsindstillingerne for modtagne faxer
[Fra]
[Til]
975C-091