[Indst. til Autenticering/Adgangskode]

Angiv indstillingerne for maskinens godkendelsesfunktioner.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[Autentificeringsfunktionindstillinger]

[Menu] [Styringsindstillinger] [Sikkerhedsindstillinger] [Indst. til Autenticering/Adgangskode]
Angiv indstillinger for øget sikkerhed ved hjælp af godkendelsesfunktionerne.
[Lockout-Indstillinger]
[Menu] [Styringsindstillinger] [Sikkerhedsindstillinger] [Indst. til Autenticering/Adgangskode] [Autentificeringsfunktionindstillinger]
Angiv, om der skal skiftes til en tilstand, der ikke tillader login (lockout) i en bestemt tidsperiode, hvis godkendelse mislykkes.
Hvis du bruger lockout, kan du i [Lockout-Tærskel] også angive, hvor mange på hinanden følgende gange godkendelse må mislykkes, før lockout aktiveres, og angiv derefter varigheden af lockout-perioden i [Lockout-Periode].
[Aktivér Lockout]
[Fra]
[Til]
 
[Lockout-Tærskel]
1 til 10 (gange)
 
[Lockout-Periode]
1 til 60 (min.)
975C-09C