[Lydstyrkeindstillinger] (Model med berøringspanel)

For model med berøringspanel kan du indstille, om maskinen skal afgive lyde for at give dig besked om handlinger og statusser.Justering af lydstyrken (Model med berøringspanel)
 

[Faxtone]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Angiv, om der skal udsendes kommunikationslyde ved afsendelse af faxer.
Hvis skydefunktionen trækkes til højre, øges lydstyrken.
Hvis skydefunktionen trækkes helt til venstre, fjernes lyden helt.
4 niveauer

[Ringetone]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Angiv, om der skal udsendes en faxmodtagelseslyd.
0 (Fra)
1 til 3

[Tone for udført afsendelse]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Angiv, om der skal udsendes en lyd, når en fax er færdig med at blive overført.
0 (Fra)
1 til 3
[Ved fejl]
[Fra]
[Til]

[Tone for udført modtagelse]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Angiv, om der skal udsendes en lyd, når en fax er færdig med at blive modtaget.
0 (Fra)
1 til 3
[Ved fejl]
[Fra]
[Til]

[Tone for udført scanning]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Angiv, om der skal udsendes en lyd, når en fax er færdig med at blive scannet.
0 (Fra)
1 til 3
[Ved fejl]
[Fra]
[Til]

[Indtastningstone]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal afgives en lyd, når du trykker på tasterne og knapperne på betjeningspanelet.
[Fra]
[Til]

[Ugyldig indtastningstone]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal afgives en lyd, når der trykkes på en ugyldig tast, som f.eks. hvis du indtaster en værdi, der er uden for indstillingsområdet.
[Fra]
[Til]

[Signal for indkøb af toner]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal afgives en lyd, når tonerpatronen nærmer sig slutningen af dens levetid.
[Fra]
[Til]

[Advarselstone]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal afgives en lyd, hvis der opstår papirstop eller anden funktionsfejl i maskinen.
[Fra]
[Til]

[Tone for udført job]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal afgives en lyd, når udskrivningshandlingen på maskinen er færdig.
[Fra]
[Til]

[Alarm for energibesp.]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal afgives en lyd, når maskinen går i eller ud af dvaletilstand.
[Fra]
[Til]

[Advarselstone for original i fremfører]

[Menu] [Præferencer] [Lydstyrkeindstillinger]
Indstil, om der skal udsendes en lyd, når der er blevet lagt en original i indføringsenheden.
[Fra]
[Til]
975C-085