Konfigurering af WINS

Når du bruger maskinen i et netværksmiljø, der bruger både NetBIOS og TCP/IP, skal du konfigurere Windows Internet Name Service (WINS) til at konvertere NetBIOS-navnet til en IP-adresse.
For at aktivere WINS skal du angive WINS-serveren. WINS kan ikke bruges i et IPv6-miljø.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [WINS-indstillinger]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
Påkrævede forberedelser
Indstil computernavn og arbejdsgruppenavn. Indstilling af computernavn og arbejdsgruppenavn
Find WINS-serverens IPv4-adresse frem, og opbevar den tæt på.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Netværksindstillinger] [WINS-indstillinger] [Rediger].
Skærmen [Rediger WINS-indstillinger] vises.
4
Vælg afkrydsningsfeltet [WINS-opløsning].
5
Indtast IPv4-adressen for en WINS-server, og tryk på [OK].
Hvis WINS-serverens IP-adresse indhentes fra en DHCP-server, har den indhentede IP-adresse prioritet. Konfigurering af DNS
6
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.
975C-01U