Installering af software og drivere på computeren

Installer den relaterede software og drivere på computeren, der vil bruge maskinens funktioner, som f.eks. udskrivning, fjernbaseret scanning og PC-fax.
Installer eventuelt ekstraudstyr på maskinen, før du installerer softwaren og driverne.
Installationsprocedure
Kontroller driftsmiljøet via Canons websted for dit land/område, og download og installer den nyeste software og drivere.
https://global.canon/en/support/
* Hvis maskinen leveres med en cd-rom eller dvd-rom, kan du også bruge en sådan til at installere softwaren og driverne.
Yderligere oplysninger om installationsmetoden findes i software- og drivervejledningerne på hjemmesiden med de online vejledninger.
https://oip.manual.canon/
Forholdsregler og begrænsninger
Brugsmiljø
Afhængigt af operativsystemet understøtter din computer muligvis ikke visse former for software eller drivere. De seneste oplysninger om de understøttede operativsystemer findes på Canons websted.
https://global.canon/
Afhængigt af modellen og brugsmiljøet er nogle funktioner i softwaren eller driverne muligvis ikke tilgængelige.
Hvis maskinens firewall-indstillinger er konfigureret
Computeren, der skal bruges sammen med maskinen, skal gives tilladelse til at kommunikere med maskinen. Hvis computeren ikke må kommunikere med maskinen, kan du ikke installere softwaren og driverne eller bruge maskinens funktioner. Indstilling af firewall
Hvis maskinens IP-adresse ændres efter installation af printerdriveren
I Windows afhænger de nødvendige handlinger af den port, du bruger.
Hvis du bruger en MFNP-port, opretholdes forbindelsen, så længe maskinen og computeren er på samme undernet, så der ikke kræves nogen handling på computeren.
Hvis du bruger en standard TCP/IP-port, skal du tilføje en ny port. Tilføjelse af port
Se følgende, hvis du ikke ved hvilken port, der bruges:
Visning af printerport
I macOS skal du omregistrere maskinen på din Mac. For detaljer om registrering af maskinen henvises til drivervejledningen på hjemmesiden med de online vejledninger.
https://oip.manual.canon/
* Hvis du bruger DHCP til automatisk at indhente maskinens IP-adresse, ændres IP-adressen muligvis automatisk.
Brug af maskinens funktioner uden at installere software eller drivere (macOS)
Du kan bruge AirPrint, der er standard i macOS, til at udskrive og scanne data og sende faxer fra en computer uden at installere software eller drivere. Brug af AirPrint-applikationen til at udskrive og scanne data samt sende fax
975C-021