Indstilling af firewall

Konfigurér den pakkefiltrerende firewal for at forhindre uautoriseret adgang.
Allerførst er du nødt til at angive, om kommunikation med andre enheder skal tillades eller blokeres. Derefter skal du angive IP-adresser eller MAC-adresser for enheder, du vil blokere eller tillade som undtagelser.
For at se antallet af adresser, der kan angives, og de protokoller, hvis kommunikation kan begrænses, se firewall-specifikationerne. Firewall
MAC-adressefiltrering er ikke tilgængelig, når maskinen tilsluttes et trådløst LAN.
Multicast- og broadcast-adresser er ikke begrænset, heller ikke selvom indstillingen er konfigureret til at blokere afsendelse af data fra maskinen til andre enheder.

Indstilling af IP-adressefiltrering

Indstil IPv4-adressefiltrering eller IPv6-adressefiltrering i overensstemmelse med dit brugsmiljø.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillinger ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. Betjeningspanelet kan dog kun bruges til at aktivere eller deaktivere filteret. [Firewall-Indstillinger]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
Hvis du indstiller en ukorrekt IP-adresse, vil du ikke længere kunne få adgang til Fjern-UI. Hvis dette sker, skal du bruge betjeningspanelet til at deaktivere firewall-indstillingerne, og herefter bruge Fjern-UI til at indstille IP-adressen igen.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Netværksindstillinger] [Firewall-Indstillinger].
Skærmen [Firewall-Indstillinger] vises.
4
Klik på [Rediger] for IP-adressens send- eller modtag-filter.
Hvis du vil begrænse afsendelse af data fra maskinen eller andre enheder, skal du klikke på [Rediger] for send-filteret.
Hvis du vil begrænse modtagelse af data fra andre enheder, skal du klikke på [Rediger] for modtag-filteret.
5
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug filter].
IP-adressen er aktiveret.
6
I [Standardpolitik] skal du indstille filtreringsbetingelserne.
Som en filtreringsbetingelse skal du vælge, om du vil tillade eller blokere kommunikation med andre enheder.
7
Registrer [Fejladresser].
I [Adresse til registrering] skal du angive en IP-adresse og derefter klikke på [Tilføj].
Du kan også angive en række IP-adresser ved hjælp af en bindestreg (-) eller præfikslængde.
Eksempel på indtastning:
En IPv4-adresse
192.168.0.10
En IPv6-adresse
fe80::10
Angivelse af en række
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
8
Klik på [OK].
9
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.

Indstilling af MAC-adressefiltrering

Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. Du kan ikke bruge betjeningspanelet til at konfigurere visse af indstillingerne. [Firewall-Indstillinger]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at kunne anvende indstillingerne.
Hvis du indstiller en ukorrekt MAC-adresse, vil du ikke længere kunne få adgang til Fjern-UI. Hvis dette sker, skal du bruge betjeningspanelet til at deaktivere firewall-indstillingerne, og herefter bruge Fjern-UI til at indstille MAC-adressen igen.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Netværksindstillinger] [Firewall-Indstillinger].
Skærmen [Firewall-Indstillinger] vises.
4
Klik på [Rediger] for MAC-adressens send- eller modtag-filter.
Hvis du vil begrænse afsendelse af data fra maskinen eller andre enheder, skal du klikke på [Rediger] for send-filteret.
Hvis du vil begrænse modtagelse af data fra andre enheder, skal du klikke på [Rediger] for modtag-filteret.
5
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug filter].
MAC-adressen er aktiveret.
6
I [Standardpolitik] skal du indstille filtreringsbetingelserne.
Som en filtreringsbetingelse skal du vælge, om du vil tillade eller blokere kommunikation med andre enheder.
7
Registrer [Fejladresser].
I [Adresse til registrering] skal du angive en MAC-adresse og derefter klikke på [Tilføj].
Indtast MAC-adresser uden at adskille med bindestreger (-) eller koloner (:).
Eksempel på indtastning:
123A456B789C
8
Klik på [OK].
9
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.
975C-067