Teksten eller billederne er slørede

Udfør fejlfinding ved at kontrollere følgende trin:

Trin 1: Kontrol af papir

Bruger du passende papir?
Kontroller, om papiret i maskinen kan bruges, og udskift det efter behov med passende papir.
Brugbart papir
Ilægning af papir

Trin 2: Kontrol af maskinens brugsmiljø

Bruger du maskinen i et miljø med lav luftfugtighed?
Indstilling af [Lav Luftfugtighedstilstand] til [Tilstand 1] kan løse problemet. Hvis det ikke virker, skal du indstille elementet til [Tilstand 2] og derefter [Tilstand 3] i denne rækkefølge.
Model med berøringspanel
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Justering/vedligeholdelse] [Justér Billedekvalitet] [Specialbehandling] [Lav Luftfugtighedstilstand] vælg tilstanden
5-linjers LCD-model
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu]    [Justering/vedligeholdelse]    [Justér Billedekvalitet]    [Specialbehandling]    [Lav Luftfugtighedstilstand]    vælg tilstanden  
* Aktivering af denne indstilling kan reducere tætheden eller skabe falmet resultat i et fugtigt miljø.
Bruger du maskinen i et fugtigt miljø?
Indstilling af [Høj Luftfugtighedstilstand] til [Til] kan måske løse problemet.
Model med berøringspanel
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Justering/vedligeholdelse] [Justér Billedekvalitet] [Specialbehandling] [Høj Luftfugtighedstilstand] [Til]
5-linjers LCD-model
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu]    [Justering/vedligeholdelse]    [Justér Billedekvalitet]    [Specialbehandling]    [Høj Luftfugtighedstilstand]    [Til]  
* Indstilling af dette til [Til] kan sløre billeder og tekst i omgivelser, hvor der er lav luftfugtighed.
Bruger du maskinen i et miljø med pludselige temperaturændringer?
Pludselige temperaturforandringer kan skabe kondens, hvilket kan resultere i falmede eller slørede billeder og tekst. Fortsat brug af maskinen under disse forhold kan resultere i papirstop, udskrivningsfejl, fejl eller andre problemer. Lad maskinen blive tilpasset den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug.

Trin 3: Kontrol af indstillinger for specialbehandling

Er [Ret uskarpe billeder] aktiveret?
Indstilling af [Ret uskarpe billeder] til [Tilstand 1] kan måske forbedre udskriftsresultatet. Hvis det ikke virker, skal du vælge [Tilstand 2].
Model med berøringspanel
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu] [Justering/vedligeholdelse] [Justér Billedekvalitet] [Specialbehandling] [Ret uskarpe billeder] [Tilstand 1] eller [Tilstand 2]
5-linjers LCD-model
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu]    [Justering/vedligeholdelse]    [Justér Billedekvalitet]    [Specialbehandling]   [Ret uskarpe billeder]   [Tilstand 1] eller [Tilstand 2]  
975C-0AE