Scanning

Hvis du har problemer under scanning, skal du genstarte maskinen og computeren.
Hvis problemet fortsætter, selv efter genstart, skal du prøve med følgende fejlfindingsmetoder.
Kan ikke gemme scannede data på en computer

Ofte stillede spørgsmål om betjening

Jeg ønsker at scanne en original.
Foretag forberedelser i henhold til de scannede datas lagringsdestination og afsendelsesmetoden, og scan derefter originalen.
Scanning
975C-0CR