Äänenvoimakkuuden säätäminen (Kosketuspaneelimalli)

Voit säätää laitteesta kuuluvien äänien voimakkuutta.
Voit myös määrittää, kuuluuko laitteista toiminnoista ja tiloista ilmoittavia ääniä.

Faksin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää fakseja lähetettäessä ja vastaanotettaessa kuuluvan äänen voimakkuutta.
Tässä osiossa kerrotaan, miten äänenvoimakkuutta säädetään käyttöpaneelia käyttämällä
Voit säätää äänenvoimakkuutta myös käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)
1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko]. [Koti]-näyttö
2
Paina [Yleisasetukset]  [Äänenvoimakkuusasetukset].
[Äänenvoimakkuusasetukset] -näyttö tulee esiin.
3
Paina [Faksin ääni].
4
Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle ja paina [Käytä].
Äänenvoimakkuus on säädetty.
Äänenvoimakkuus kasvaa, kun liukusäädintä siirretään oikealle.
Ääni mykistetään, jos liukusäädin siirretään täysin vasemmalle.

Muiden faksitoimintojen äänten säätäminen

Voit säätää saapuvan faksin äänen, faksien lähettämisen ja vastaanottamisen sekä alkuperäisten skannauksen onnistumisesta ilmoittavien äänien voimakkuutta.
Voit myös määrittää [Lähetys valmis -ääni]-, [Vastaanotto valmis -ääni]- ja [Skannaus valmis -ääni] -asetukset tuottamaan äänen vain, jos tapahtuu virhe.
Tässä osiossa kerrotaan, miten äänenvoimakkuutta säädetään käyttöpaneelia käyttämällä
Voit säätää äänenvoimakkuutta myös käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)
1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko]. [Koti]-näyttö
2
Paina [Yleisasetukset]  [Äänenvoimakkuusasetukset].
[Äänenvoimakkuusasetukset] -näyttö tulee esiin.
3
Valitse kohde, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää.
[Soittoääni]
Säädä saapuvista fakseista ilmoittavan äänen voimakkuutta.
[Lähetys valmis -ääni]
Säädä faksin lähettämisen onnistumisesta ilmoittavan äänen voimakkuutta.
[Vastaanotto valmis -ääni]
Säädä faksin vastaanoton onnistumisesta ilmoittavan äänen voimakkuutta.
[Skannaus valmis -ääni]
Säädä faksin alkuperäisen skannauksen onnistumisesta ilmoittavan äänen voimakkuutta.
4
Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle ja paina [Käytä].
Äänenvoimakkuus kasvaa, kun liukusäädintä siirretään oikealle.
Ääni mykistetään, jos liukusäädin siirretään täysin vasemmalle.
Jos haluat toistaa valmistumisäänen vain, kun tapahtuu virhe, paina [Kun virhe] [Kyllä].
5
Paina [Käytä].
Äänenvoimakkuus on säädetty.

Toimintojen ja tilojen ilmoitusäänien asettaminen

Voit myös valita, toistaako laite toiminnoista ja tiloista ilmoittavia ääniä, kun esimerkiksi käytetään käyttöpaneelia ja havaitaan virheitä.
Tässä osiossa kerrotaan, miten asetukset määritetään käyttöpaneelia käyttämällä
Voit määrittää asetukset myös käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)
1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko]. [Koti]-näyttö
2
Paina [Yleisasetukset]  [Äänenvoimakkuusasetukset].
[Äänenvoimakkuusasetukset] -näyttö tulee esiin.
3
Valitse asetettava kohde.
4
Valitse, toistetaanko ilmoitusääniä. [Äänenvoimakkuusaset.]-näyttö (Kosketuspaneelimalli)
Jos haluat toistaa ilmoitusääniä, valitse [Kyllä].
975E-03K