Kopiointitoiminnot

Tässä osiossa kuvataan peruskopiointitoiminnot, kun kopioidaan asiakirjoja, valokuvia ja muita painettuja materiaaleja ("alkuperäisiä").
Jos kopioidaan alkuperäisiä, joiden teksti tai kuvat ulottuvat reunoille ilman marginaaleja, kopio saatetaan tulostaa niin, että sen reunojen ympäriltä puuttuu alue. Katso marginaalin koko teknisistä perustiedoista. Perustiedot

Kosketuspaneelimalli

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Kopiointi]. [Koti]-näyttö
Kopiointinäyttö tulee esiin.
3
Aseta kopiomäärä ja kopiosuhde.
[Kopiomäärä]
Määritä kopioiden määrä.
Syötä kopioiden määrä numeronäppäimillä.
[Kopiosuhde]
Määritä kopioiden suurennus- tai pienennyssuhde.
Mukautetun kopiosuhteen asettaminen
Paina [Muokattu suhde], syötä mukautettu suhde numeronäppäimillä tai paina / ja paina sitten[Käytä].
Voit määrittää arvon 25–400 % 1 %:n välein.
Kopiosuhteen määrittäminen automaattisesti vakiokokoa varten
Valitse kiinteä kopiosuhde luettelosta.
4
Määritä muut kopiointiasetukset tarpeen mukaan. Kopioinnin lisäominaisuudet (Kosketuspaneelimalli)
Voit suorittaa kaksipuolisen kopioinnin ja säätää kuvanlaatua ja muita asetuksia alkuperäisen ja tarkoituksen mukaisesti.
5
Paina .
Kopiointi käynnistyy.
Voit peruuttaa kopioinnin painamalla [Peruuta] [Kyllä]. Kopiointitoimintojen peruuttaminen
Voit näyttää kopiointityön tilan valitsemalla [Tilavalvonta]. Kopioinnin tilan tarkistaminen
Jos [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin
Jos alkuperäinen asetetaan valotuslasille ja kopioidaan käyttämällä kaksipuolista kopiointia, N 1:lle -ominaisuutta tai lajittelua, seuraavan alkuperäisen skannausnäyttö tulee esiin.
1
Valitse alkuperäisen koko.
Näytetään vain, kun kaksipuolinen kopiointi on valittu.
2
Aseta seuraava alkuperäinen valotuslasille ja paina .
Seuraava alkuperäinen skannataan, ja sama näyttö tulee esiin.
Toista tätä prosessia, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
Voit muuttaa kunkin alkuperäisen asetuksia myös painamalla [Tummuus].
Jos alkuperäisen koko on erilainen, osa kuvasta saattaa puuttua tai kuva saatetaan tulostaa paperille pienempänä.
3
Paina [Aloita kop.].
Skannatut alkuperäiset tulostetaan.

5-rivinen LCD-malli

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Kopiointi]  . [Koti]-näyttö
Kopiointinäyttö tulee esiin.
3
Aseta kopiomäärä ja kopiosuhde.
[Kopiomäärä]
Määritä kopioiden määrä.
Syötä kopioiden määrä painamalla / tai numeronäppäimillä ja paina sitten .
[Kopiosuhde]
Määritä kopioiden suurennus- tai pienennyssuhde.
Mukautetun kopiosuhteen asettaminen
Paina [Muokattu suhde], syötä mukautettu suhde numeronäppäimillä ja paina sitten[Käytä].
Voit määrittää arvon 25–400 % 1 %:n välein.
Kopiosuhteen määrittäminen automaattisesti vakiokokoa varten
Valitse kiinteä kopiosuhde luettelosta osoite ja paina sitten .
4
Määritä muut kopiointiasetukset tarpeen mukaan. Kopioinnin lisäominaisuudet (5-rivinen LCD-malli)
Voit suorittaa kaksipuolisen kopioinnin ja säätää kuvanlaatua ja muita asetuksia alkuperäisen ja tarkoituksen mukaisesti.
5
Paina .
Kopiointi käynnistyy.
Voit peruuttaa kopioinnin painamalla [Peruuta]    [Kyllä]  . Kopiointitoimintojen peruuttaminen
Voit näyttää kopiointityön tilan valitsemalla [Tilavalvonta]. Kopioinnin tilan tarkistaminen
Jos [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin
Jos alkuperäinen asetetaan valotuslasille ja kopioidaan käyttämällä kaksipuolista kopiointia tai N 1:lle -kopiointia, seuraavan alkuperäisen skannausnäyttö tulee esiin.
1
Valitse alkuperäisen koko.
Näytetään vain, kun kaksipuolinen kopiointi on valittu.
2
Aseta seuraava alkuperäinen valotuslasille ja paina .
Seuraava alkuperäinen skannataan, ja sama näyttö tulee esiin.
Toista tätä prosessia, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
Voit muuttaa kunkin alkuperäisen asetuksia myös painamalla [Tummuus]  .
Jos alkuperäisen koko on erilainen, osa kuvasta saattaa puuttua tai kuva saatetaan tulostaa paperille pienempänä.
3
Paina [<Aloita kop.>] .
Skannatut alkuperäiset tulostetaan.
975E-059