Useiden passien kopioiminen yhdelle arkille

 
Voit kopioida useita passeja yhdessä yhdelle paperiarkille käyttämällä Passikopio-toimintoa. Tämä voidaan tehdä nopeasti käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä.

Passin asettaminen valotuslasille

1
Avaa syöttölaite tai valotuslasin kansi.
2
Aseta sivu skannattava puoli alaspäin samalla, kun kohdistat passin kulman valotuslasin vasempaan yläkulmaan kuvan mukaisesti.
Sijoita ID-kortti hieman irti valotuslasin reunasta.
3
Sulje syöttölaite tai valotuslasin kansi varovasti.

Passin kopioiminen (Kosketuspaneelimalli)

1
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Passikopio]. [Koti]-näyttö
[Passikopio] -näyttö tulee esiin.
2
Valitse passien määrän yhdistelmä ja se, käytetäänkö kaksipuolista tulostusta.
[2 1:lle (2-puolinen)]
Yhdistää kaksi passia paperiarkin yhdelle puolelle kopioimalla kaksipuolisen tulostuksen kanssa. Kopioi neljä passia paperiarkin molemmille puolille kaksipuolisen tulostuksen kanssa.
[4 1:lle (2-puolinen)]
Yhdistää neljä passia paperiarkin yhdelle puolelle kopioimalla kaksipuolisen tulostuksen kanssa. Kopioi kahdeksan passia paperiarkin molemmille puolille kaksipuolisen tulostuksen kanssa.
[2 1:lle]
Yhdistää kaksi passia paperiarkin yhdelle puolelle.
[4 1:lle]
Yhdistää neljä passia paperiarkin yhdelle puolelle.
Kopiointinäyttö tulee esiin.
3
Aseta kopiomäärä.
Syötä kopiomäärä numeronäppäimillä.
* Kun kopioiden ottamiseen käytetään Passikopio-toimintoa, kopiosuhde asetetaan automaattisesti kopiointiin käytettävän paperin koon ja yhdistettävien passien määrän mukaan. Voit myös muuttaa kopiosuhdetta manuaalisesti painamalla [Kopiosuhde].
4
Määritä muut kopiointiasetukset tarpeen mukaan. Kopioinnin lisäominaisuudet (Kosketuspaneelimalli)
Voit säätää tummuutta ja kuvanlaatua.
Voit muuttaa vaiheessa 3 valittua yhdistettävien passien määrää (N 1:lle) ja kaksipuolisen kopioinnin asetuksia.
5
Paina .
Ensimmäinen passi skannataan.
6
Kun [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin, aseta seuraava passi valotuslasille ja paina .
Seuraava passi skannataan, ja sama näyttö tulee esiin.
Toista tätä prosessia, kunnes kaikki passit on skannattu.
Voit muuttaa kunkin passin asetuksia myös painamalla [Tummuus].
7
Paina [Aloita kop.].
Skannatut passit tulostetaan.
Voit peruuttaa kopioinnin painamalla [Peruuta] [Kyllä]. Kopiointitoimintojen peruuttaminen
Voit näyttää kopiointityön tilan valitsemalla [Tilavalvonta]. Tulostustyön tilan ja lokin tarkasteleminen

Passin kopioiminen (5-rivinen LCD-malli)

1
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Passikopio] ja paina . [Koti]-näyttö
[Passikopio] -näyttö tulee esiin.
2
Valitse passien määrän yhdistelmä ja se, käytetäänkö kaksipuolista tulostusta.
[2 1:lle (2-puolinen)]
Yhdistää kaksi passia paperiarkin yhdelle puolelle kopioimalla kaksipuolisen tulostuksen kanssa. Kopioi neljä passia paperiarkin molemmille puolille kaksipuolisen tulostuksen kanssa.
[4 1:lle (2-puolinen)]
Yhdistää neljä passia paperiarkin yhdelle puolelle kopioimalla kaksipuolisen tulostuksen kanssa. Kopioi kahdeksan passia paperiarkin molemmille puolille kaksipuolisen tulostuksen kanssa.
[2 1:lle]
Yhdistää kaksi passia paperiarkin yhdelle puolelle.
[4 1:lle]
Yhdistää neljä passia paperiarkin yhdelle puolelle.
3
Paina .
Kopiointinäyttö tulee esiin.
4
Aseta kopiomäärä.
Paina  /   [Kopiomäärä]  , aseta kopiomäärä ja paina sitten .
* Kun kopioiden ottamiseen käytetään Passikopio-toimintoa, kopiosuhde asetetaan automaattisesti kopiointiin käytettävän paperin koon ja yhdistettävien passien määrän mukaan. Voit myös muuttaa kopiosuhdetta manuaalisesti painamalla [Kopiosuhde].
5
Määritä muut kopiointiasetukset tarpeen mukaan. Kopioinnin lisäominaisuudet (5-rivinen LCD-malli)
Voit säätää tummuutta ja kuvanlaatua.
Voit muuttaa vaiheessa 3 valittua yhdistettävien passien määrää (N 1:lle) ja kaksipuolisen kopioinnin asetuksia.
6
Paina .
Ensimmäinen passi skannataan.
7
Kun [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin, aseta seuraava passi valotuslasille ja paina .
Seuraava passi skannataan, ja sama näyttö tulee esiin.
Toista tätä prosessia, kunnes kaikki passit on skannattu.
Voit muuttaa kunkin passin asetuksia myös painamalla [Tummuus].
8
Paina [<Aloita kop.>]  .
Skannatut passit tulostetaan.
Voit peruuttaa kopioinnin painamalla [Peruuta]   [Kyllä]  . Kopiointitoimintojen peruuttaminen
Voit näyttää kopiointityön tilan valitsemalla [Tilavalvonta]. Tulostustyön tilan ja lokin tarkasteleminen
975E-05H