Faksin lähettäminen puhelinkeskustelun jälkeen (manuaalinen lähetys)

Voit lähettää faksin puhelun jälkeen. Puheluun tarvitaan ulkoinen puhelin tai valinnainen TELEPHONE 6 KIT. Tässä osiossa kerrotaan, miten faksi lähetetään puhelun jälkeen.
Jos faksi lähetetään saapuvan puhelun aikana, vastaa ensin puheluun nostamalla luuri ja suorita sitten alla olevat vaiheet. Puhelun soittamista varten ei tarvitse suorittaa vaiheita 4 ja 5.
Sivuja, joita voidaan skannata ja lähettää manuaalisesti, on rajoitettu seuraavasti:
Jos alkuperäinen asetetaan syöttölaitteeseen, vain yksi puoli skannataan.
Jos alkuperäinen asetetaan valotuslasille, vain yksi asetetun alkuperäisen sivu voidaan lähettää.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Faksi]. [Koti]-näyttö
Faksinäyttö tulee esiin.
3
Määritä alkuperäisen skannausasetukset tarpeen mukaan. Faksin alkuperäisen skannausasetukset
4
Nosta luuri.
5
Paina [Vast.ottaja] ja määritä vastaanottaja. Vastaanottajien määrittäminen (Kosketuspaneelimalli)
Syötä faksinumero numeronäppäimillä tai valitse rekisteröity kohde puhelun soittamista varten.
6
Pyydä puhelinkeskustelun jälkeen vastaanottajaa asettamaan laitteensa vastaanottamaan faksi.
7
Kun kuulet äänimerkin, paina ja laske luuri.
Alkuperäisen skannaaminen alkaa.
Voit peruuttaa faksin lähettämisen painamalla [Peruuta] [Kyllä]. Faksien lähettämisen peruuttaminen
Kun alkuperäinen on skannattu, faksi lähetetään. Voit näyttää lähetyksen tilan ja lokin valitsemalla [Tilavalvonta]. Lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien tilan ja lokin tarkistaminen
Jos [Skannauskoko] tulee esiin
Valitse asetetun alkuperäisen koko.
Manuaalisen lähetyksen kohteet ja asetukset eivät jää lähetystyölokiin.
975E-04Y