Faksien lähettäminen

 
Voit skannata laitteella asiakirjan, valokuvan tai muun painotuotteen (alkuperäisen), muuntaa sen mustavalkoiseksi kuvaksi ja lähettää sen sitten.
Voit myös lähettää faksin puhelinkeskustelun jälkeen. Faksin lähettäminen puhelinkeskustelun jälkeen (manuaalinen lähetys)
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Faksi]. [Koti]-näyttö
Faksinäyttö tulee esiin.
3
Paina .
Jos aiemmin lähetetyn faksin kohdeasetus on jäljellä, faksi saatetaan lähettää väärään kohteeseen. Nollaa asetus ennen käyttämistä.
4
Paina [Vast.ottaja] ja määritä vastaanottaja. Vastaanottajien määrittäminen (Kosketuspaneelimalli)
Syötä faksinumero numeronäppäimillä tai valitse rekisteröity kohde.
* Jos laite on yhdistetty PBX-verkon kautta, paina [R] ennen kohteen syöttämistä numeronäppäimillä. Jos [R]-näppäintä ei ole käytettävissä, R-näppäinasetus täytyy rekisteröidä. [R-avaimen asetus]
5
Määritä alkuperäisen skannausasetukset tarpeen mukaan. Faksin alkuperäisen skannausasetukset
6
Paina .
Alkuperäisen skannaaminen alkaa.
Voit peruuttaa faksin lähettämisen painamalla [Peruuta] [Kyllä]. Faksien lähettämisen peruuttaminen
Kun alkuperäinen on skannattu, faksi lähetetään. Voit näyttää lähetyksen tilan ja lokin valitsemalla [Tilavalvonta]. Lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien tilan ja lokin tarkistaminen
Jos [Vahvista vastaanottaja] tulee esiin
Tarkista, että vastaanottaja on oikea, ja paina sitten [Aloita tark.].
Jos [Skannauskoko] tulee esiin
Valitse asetetun alkuperäisen koko.
Jos [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin
Kun alkuperäinen asetetaan valotuslasille ja skannataan, alkuperäisten lisäskannausnäyttö tulee esiin.
Jos haluat skannata lisää alkuperäisiä, aseta ne valotuslasille ja paina .
Kun kaikki asiakirjat on skannattu, paina [Aloita läh.].
* Jos alkuperäisen koko on erilainen, osa kuvasta saattaa puuttua tai kuva saatetaan skannata pienempänä.
Valitse asetetun alkuperäisen koko.
975E-04X