Faksien vastaanottotavan vaihtaminen ja toimenpiteen asettaminen, kun faksi vastaanotetaan

Vastaanottotavaksi voidaan valita muu kuin oletusasetus.
Jos [Faksi/Puhelin (Automaattinen kytkin)] on käytössä sen määrittämiseksi, onko saapuva puhelu faksi, voit määrittää myös asetukset, kuten soittoajan.
Määritä asetukset käyttöpaneelia käyttämällä. Asetuksia ei voi määrittää käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta.
1
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Faksi]. [Koti]-näyttö
2
Paina [Vastaanottotapa:].
[Vastaanottotapa] -näyttö tulee esiin.
3
Valitse vastaanottotapa.
Jos käytetään puhelinta tai valinnaista TELEPHONE 6 KIT -sarjaa yhdistämättä laitteeseen
Valitse [Automaattinen]. Käytetään vain fakseja varten.
Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
Saapuviin puheluihin ei voi vastata.
Jos yhdistetään tavallinen puhelin tai TELEPHONE 6 KIT
Jos fakseja vastaanotetaan automaattisesti
Valitse [Faksi/Puhelin (Automaattinen kytkin)]. Mahdollistaa sekä faksin että puhelimen käyttämisen.
Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
Jos vastaanotetaan puhelu, laite soi. Vastaa puheluun nostamalla luuri.
Jos fakseja vastaanotetaan manuaalisesti
Valitse [Manuaalinen]. Mahdollistaa sekä faksin että puhelimen käyttämisen.
Laite soi, kun vastaanotetaan fakseja ja puheluita.
Jos kuulet faksiäänen, kun nostat luurin, vastaanota faksi manuaalisesti. Faksien vastaanottaminen
Voit myös määrittää asetuksen vastaanottamaan fakseja automaattisesti, kun laite on soinut tietyn aikaa. [Kytke automaattiseen vastaanottoon]
Jos yhdistetään puhelinvastaaja
Valitse [Vastaaja]. Mahdollistaa sekä faksin että puhelimen käyttämisen.
Faksit vastaanotetaan automaattisesti.
Puhelun saapuessa voidaan käyttää puhelinvastaajatoimintoa viestien tallentamiseen. Voit vastata puheluun nostamalla luurin ennen tallennuksen alkamista.
* Määritä puhelinvastaaja niin, että tallennustoiminto aktivoituu, kun laite on soinut kerran tai kaksi.
* Kun tallennat viestiäsi, on suositeltavaa pitää noin neljän sekunnin hiljaisuus tai pitää koko viesti enintään 20 sekunnin pituisena.
4
Aseta soittoaika ja toimenpide, kun faksi vastaanotetaan, ja paina [Käytä].
Aseta tämä, jos vastaanottotavaksi on valittu [Faksi/Puhelin (Automaattinen kytkin)]. Tätä vaihetta ei tarvita, jos on valittu jokin muu vastaanottotapa.
[Soiton alkamisaika]
Aseta aika, jonka kuluessa määritetään, onko saapuva puhelu faksi vai puhelu. Laite ei soi tänä aikana.
Vastaanotto alkaa, kun laite määrittää puhelun olevan faksi.
[Tuleva soittoaika]
Aseta saapuvien puheluiden soittoaika, jos määritetään, että puhelu ei ole faksi.
[Toiminto soiton jälk.]
Valitse toimenpide, joka suoritetaan, jos luuria ei nosteta soiton aikana.
Valitse [Lopetus], jos haluat katkaista puhelun, tai valitse [Vastaanotto], jos haluat vastaanottaa faksin.
Puhelimen tai valinnaisen TELEPHONE 6 KIT -sarjan yhdistäminen
Jos haluat lisätietoja puhelimen tai valinnaisen TELEPHONE 6 KIT -sarjan yhdistämisestä, käytä puhelinlinjan yhdistämismenettelyä. Vaihe 4: Yhdistäminen puhelinlinjaan
[Verkkokytkin]
Maan mukaan vastaanottotapana saattaa näkyä [Verkkokytkin]. Tässä tilassa laite erottaa puheluiden ja faksien vastaanottamisen. Tämän tilan käyttämistä varten tulee tilata verkkokytkinpalvelu.
Laite täytyy yhdistää etukäteen ulkoiseen puhelimeen tai valinnaiseen luurisarjaan.
975E-04R