Faksien lähettämisen ja vastaanottamisen valmisteleminen

Jos haluat lähettää ja vastaanottaa fakseja laitteella, sinun täytyy määrittää alkuasetukset käyttöpaneelia käyttämällä (Faksin määritysopas). Alkuasetuksia ei voi määrittää tietokoneesta etäkäyttöliittymää käyttämällä. Faksiasetusten määrittäminen (Faksin määritysopas) (Kosketuspaneelimalli)
Kun lähetetään fakseja tietokoneesta
Jokaisessa faksien lähettämiseen käytettävässä tietokoneessa on tehtävä tarvittavat valmistelut.
Faksien tietokoneesta lähettämisen valmisteleminen
Alkuasetusten muuttaminen
Voit muuttaa Faksin asennusoppaan avulla määritettyjä asetuksia yksitellen.
Faksien vastaanottotavan vaihtaminen ja toimenpiteen asettaminen, kun faksi vastaanotetaan
Faksinumeron ja yksikön nimen vaihtaminen
Lähettäjän tiedot, mukaan lukien lähetyspäivä ja -kellonaika sekä laitteen faksinumero, tulostetaan yhdessä faksidatan kanssa kohteen päässä. Voit muuttaa faksinumeron tulostuskohtaa ja siihen lisättävää merkkiä tai jättää sen tulostamatta. [Lähettäjän tunnus]
Vastaanotettujen faksien automaattista edelleenlähetystä tai tallentamista varten on määritettävä erilliset asetukset. Faksien lähettäminen edelleen ja varmuuskopiointiasetusten määrittäminen
975E-04K