Faksien lähettäminen edelleen ja varmuuskopiointiasetusten määrittäminen

Fakseja voidaan lähettää edelleen ja tallentaa automaattisesti määritettyyn sijaintiin, kun niitä vastaanotetaan.
Tästä on hyötyä, jos haluat tarkistaa vastaanotetut faksit toisaalta tai varmuuskopioida lähetettyjä tai vastaanotettuja fakseja.
Vain tärkeiden faksien lähettäminen edelleen
Voit myös valita tietyn faksin lähetystyöluettelosta ja lähettää sen määritettyyn kohteeseen. Lähetettyjen ja vastaanotettujen faksien tilan ja lokin tarkistaminen
975E-04U