Tulostusportin määrittäminen (Windows)

Jos laitteen IP-osoite on muuttunut tai Windowsissa ei ole lisätty tulostinta, et välttämättä voi tulostaa tietokoneesta. Lisää siinä tapauksessa uusi portti tulostinajuria käyttämällä.
Lisäksi et voi tulostaa tietokoneesta, jos tulostinajurin portin tyyppi tai numero on eri kuin laitteen asetus. Muuta tässä tapauksessa tulostinajurin asetus samaksi kuin laitteen asetus.

Portin lisääminen

Laite tukee kahta portin tyyppiä: MFNP-portti ja tavallinen TCP/IP-portti. Valitse ja lisää käytettävä portti käyttöympäristön mukaan.
MFNP-portti (vain IPv4-ympäristö)
Tämä portti voidaan lisätä vain, jos tulostinajuri on asennettu asennusohjelmaa käyttämällä. Yhteys säilyy niin kauan kuin laite ja tietokone kuuluvat samaan aliverkkoon, vaikka laitteen IP-osoite muuttuisi.
Tavallinen TCP/IP-portti
Tämä on Windowsin vakioportti. Uusi portti täytyy lisätä aina, kun laitteen IP-osoite muuttuu. Valitse tämä portin tyyppi, jos MFNP-porttia ei voi lisätä.
 
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan jokaisessa tietokoneessa.
Tarvittavat valmistelut
Valmistele seuraavat tiedot ja pidä ne saatavilla. Verkon tilan ja asetusten tarkistaminen
Jos lisätään MFNP-portti: laitteen IP- tai MAC-osoite
Jos lisätään tavallinen TCP/IP-portti: laitteen IP-osoite tai DNS-nimi (isäntänimi)
1
Kirjaudu tietokoneeseen käyttämällä järjestelmänvalvojatiliä.
2
Napsauta [] (Start) [] (Settings) [Laitteet] [Tulostimet ja skannerit].
[Tulostimet ja skannerit] -näyttö tulee esiin.
3
Napsauta laitteen tulostinajuria [Manage] [Tulostimen ominaisuudet].
Tulostinajurin ominaisuusnäyttö tulee esiin.
4
Napsauta [Portit]-välilehdessä [Lisää portti].
[Tulostusportit] -näyttö tulee esiin.
5
Lisää uusi portti.
Jos lisätään MFNP-portti
1
Valitse [Canon MFNP Port] ja napsauta [Uusi portti].
2
Valitse [Automaattinen tunnistus] ja laite ja napsauta [Seuraava].
Jos laitetta ei näytetä, napsauta [Päivitä]. Jos laitetta ei vieläkään näytetä, valitse [IP-osoite] tai [MAC-osoite], syötä laitteen IP- tai MAC-osoite, ja napsauta sitten [Seuraava].
3
Napsauta [Lisää].
Tavallisen TCP/IP-portin lisääminen
1
Valitse [Standard TCP/IP Port] ja napsauta [Uusi portti].
[Ohjattu tavallisen TCP/IP-tulostinportin lisäystoiminto] -näyttö tulee esiin.
2
Napsauta [Seuraava].
3
Syötä IP-osoite tai DNS-nimi (isäntänimi) ja napsauta [Seuraava].
Portin nimi syötetään automaattisesti, joten vaihda se tarvittaessa.
Jos [Porteista tarvitaan lisätietoja] tulee näkyviin
Toimi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos haluat asettaa kohteen [Laitetyyppi], valitse [Canon Network Printing Device with P9100] kohdassa [Vakio].
6
Napsauta [Valmis].
Uusi portti lisätään, ja [Tulostusportit] -näyttö tulee esiin.
7
Napsauta [Sulje] [Sulje].

Portin tyypin ja numeron muuttaminen

Jos laite määritetään olemaan käyttämättä LPD- tai RAW-protokollaa, portin tyyppi täytyy muuttaa tietokoneessa protokollaksi, jota laitteessa voidaan käyttää.
Jos LPD- tai RAW-portin numero on muuttunut, tietokoneen asetukset täytyy ehkä muuttaa vastaamaan laitteen asetuksia.
* Portin tyyppiä tai numeroa ei tarvitse muuttaa tietokoneessa WSD-portteja varten.
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan jokaisessa tietokoneessa.
1
Kirjaudu tietokoneeseen käyttämällä järjestelmänvalvojatiliä.
2
Napsauta [] (Start) [] (Settings) [Laitteet] [Tulostimet ja skannerit].
[Tulostimet ja skannerit] -näyttö tulee esiin.
3
Napsauta laitteen tulostinajuria [Manage] [Tulostimen ominaisuudet].
Tulostinajurin ominaisuusnäyttö tulee esiin.
4
Napsauta [Portit]-välilehdessä [Määritä portti].
[Määritä portti]-näyttö tai [Tavallisen TCP/IP-portin valvontatoiminnon määrittäminen]-näyttö tulee esiin.
5
Aseta portin tyyppi ja numero.
MFNP-portti
Valitse [Protokollatyyppi]-kohdassa [RAW] tai [LPR] ja vaihda portin numero.
Tavallinen TCP/IP-portti
Valitse [Protokollatyyppi]-kohdassa [Raw] tai [LPR].
Jos valitaan [Raw], vaihda portin numero.
Jos valitaan [LPR], syötä "Ip" kohtaan [Jonon nimi].
6
Napsauta [OK] [Sulje].
Asetukset otetaan käyttöön.
975E-03W