Skannaus (tallentaminen tietokoneeseen)

 
Voit skannata alkuperäisen ja tallentaa skannatun datan laitteeseen yhdistettyyn tietokoneeseen. Voit tallentaa skannatun datan tietokoneeseen vain laitetta käyttämällä.
Alkuperäinen skannataan, ja data tallennetaan tietokoneeseen asennetun MF Scan Utility -sovelluksen asetusten mukaan.
Tarvittavat valmistelut
Tee valmistelut, kuten skanneriajurin (ScanGear MF) ja sovelluksen (MF Scan Utility) asentaminen tallennussijaintina käytettävään tietokoneeseen. Skannatun datan tietokoneeseen tallentamisen valmisteleminen
Jos ScanGear MF -näyttö tulee esiin tallennussijaintina käytettävässä tietokoneessa, sulje näyttö.

Kosketuspaneelimalli

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Skannaus]. [Koti]-näyttö
Skannaustyypin valintanäyttö tulee esiin.
3
Paina [Tietokone].
Tallennussijaintina käytettävän tietokoneen valintanäyttö tulee esiin.
Jos laitetta käytetään vain USB-yhdistetyn tietokoneen kanssa, skannausnäyttö tulee esiin.
4
Valitse skannausasetus ja paina .
Alkuperäisen skannaaminen alkaa.
Skannatun datan muoto, tallennussijainti tietokoneessa ja muut asetukset määritetään jokaista skannausasetusta varten. Alkuperäinen skannataan valitun skannausasetuksen mukaisesti.
Voit peruuttaa skannauksen painamalla [Peruuta]  [Kyllä]. Skannauksen peruuttaminen
Kun skannaus on valmis, kohdekansio näytetään valitun tietokoneen näytössä.
* Oletusarvoisesti luodaan skannauspäivän mukaan nimetty alikansio [Tiedostot]-kansioon (Windows) tai [Kuvat]-kansioon (macOS), ja skannattu data tallennetaan kyseiseen kansioon.
Jos [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin
Kun alkuperäinen asetetaan valotuslasille ja skannataan, alkuperäisten lisäskannausnäyttö tulee esiin.
Jos haluat jatkaa alkuperäisten skannaamista, aseta ne valotuslasille ja paina .
Tallenna skannattu data painamalla [Lop. skann.].
* Jos alkuperäisen koko on erilainen, osa kuvasta saattaa puuttua tai kuva saatetaan skannata pienempänä.

5-rivinen LCD-malli

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Skannaus]  . [Koti]-näyttö
Skannaustyypin valintanäyttö tulee esiin.
3
Paina [Tietokone]  .
Tallennussijaintina käytettävän tietokoneen valintanäyttö tulee esiin.
Jos laitetta käytetään vain USB-yhdistetyn tietokoneen kanssa, skannausnäyttö tulee esiin.
4
Valitse skannausasetus ja paina .
Alkuperäisen skannaaminen alkaa.
Skannatun datan muoto, tallennussijainti tietokoneessa ja muut asetukset määritetään jokaista skannausasetusta varten. Alkuperäinen skannataan valitun skannausasetuksen mukaisesti.
Voit peruuttaa skannauksen painamalla [<Peruuta>]    [Kyllä]  . Skannauksen peruuttaminen
Kun skannaus on valmis, kohdekansio näytetään valitun tietokoneen näytössä.
* Oletusarvoisesti luodaan skannauspäivän mukaan nimetty alikansio [Tiedostot]-kansioon (Windows) tai [Kuvat]-kansioon (macOS), ja skannattu data tallennetaan kyseiseen kansioon.
Jos [Seur.: Pna Käynnistä] tulee esiin
Kun alkuperäinen asetetaan valotuslasille ja skannataan, alkuperäisten lisäskannausnäyttö tulee esiin.
Jos haluat jatkaa alkuperäisten skannaamista, aseta ne valotuslasille ja paina .
Tallenna skannattu data painamalla [<Lopeta skannaus>]  .
* Jos alkuperäisen koko on erilainen, osa kuvasta saattaa puuttua tai kuva saatetaan skannata pienempänä.
Skannausasetuksen tai tallennussijainnin tarkistaminen tai muuttaminen
Voit tarkistaa ja muuttaa vaiheessa 5 valittua skannausasetusta käyttämällä MF Scan Utility -sovellusta tallennussijaintina käytettävässä tietokoneessa. MF Scan Utility -sovelluksen käynnistäminen
975E-049