Etäkäyttöliittymän käytön rajoittaminen

Vaikka etäkäyttöliittymä on kätevä tapa käyttää laitetta tietokoneelta, se aiheuttaa myös riskin kolmannen osapuolen pääsystä laitteeseen.
Voit määrittää asetuksen, joka vaatii käyttäjiä syöttämään PIN-koodin (etäkäyttöliittymän PIN-käyttökoodi) etäkäyttöliittymää käytettäessä, jotta estetään kolmannen osapuolen luvaton pääsy.
Jos etäkäyttöliittymää ei käytetä, toiminto kannattaa poistaa käytöstä.

PIN-koodin asettaminen etäkäyttöliittymän käyttämistä varten

Voit rajoittaa etäkäyttöliittymän käytön vain käyttäjille, jotka tietävät etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodin.
Tässä osiossa kerrotaan, miten asetukset määritetään käyttöpaneelia käyttämällä
Voit määrittää asetukset myös käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta, kun etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodi on asetettu laitteessa. Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan.

Kosketuspaneelimalli

1
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko]. [Koti]-näyttö
2
Paina [Hallinta-asetukset]  [Etäkäyttöl. aset./Päivitä laiteohj.]  [Etäkäyttöliittymän asetukset] [Etäkäyttöliitt. käytön suojausasetukset].
[Etäk. suojausasetukset] -näyttö tulee esiin.
Jos kirjautumisnäyttö tulee esiin, syötä järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN ja paina sitten [Kirjaudu]. Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
3
Valitse [Etäkäyttöliitt. käytön suojausasetukset] -asetukseksi [Kyllä], syötä etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodi ja paina [Käytä].
4
Syötä sama numero ja paina [Käytä].
Asetukset otetaan käyttöön.
 

5-rivinen LCD-malli

1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko] ja paina . [Koti]-näyttö
2
Paina [Hallinta-asetukset]    [Etäkäyttöl. aset./Päivitä laiteohj.]    [Etäkäyttöliittymän asetukset]    [Etäkäyttöliitt. käytön suojausasetukset]  .
[Etäk. suojausasetukset] -näyttö tulee esiin.
Jos kirjautumisnäyttö tulee esiin, syötä järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN ja paina sitten [<Kirjaudu sisään>]  .Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
3
Valitse [Etäkäyttöliitt. käytön suojausasetukset] -asetukseksi [Kyllä], syötä etäkäyttöliittymän käytön PIN-koodi ja paina .
4
Syötä sama numero ja paina .
Asetukset otetaan käyttöön.
Jos Asetukset-valikon kohta [Hallinta-asetukset] alustetaan
Nollaa etäkäyttöliittymän PIN-käyttökoodi käyttöpaneelin asetusvalikkoa käyttämällä. [Etäkäyttöliitt. käytön suojausasetukset]

Etäkäyttöliittymän poistaminen käytöstä

Voit poistaa etäkäyttöliittymän käytöstä pienentääksesi riskiä luvattomasta pääsystä laitteeseen verkon kautta.
Määritä asetukset käyttöpaneelia käyttämällä. Asetuksia ei voi määrittää käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta.
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan. Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.

Kosketuspaneelimalli

1
Paina käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko]. [Koti]-näyttö
2
Paina [Hallinta-asetukset] [Etäkäyttöl. aset./Päivitä laiteohj.]  [Etäkäyttöliittymän asetukset] [Etäkäyttöliitt. käytön suojausasetukset].
[Käytä Etäkäyttöliittymää] -näyttö tulee esiin.
Jos kirjautumisnäyttö tulee esiin, syötä järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN ja paina sitten [Kirjaudu]. Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
3
Aseta [Käytä Etäkäyttöliitt.] -asetukseksi [Ei].
4
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen käynnistäminen uudelleen
Asetukset otetaan käyttöön.
 

5-rivinen LCD-malli

1
Valitse käyttöpaneelin [Koti]-näytössä [Valikko] ja paina . [Koti]-näyttö
2
Paina [Hallinta-asetukset]    [Etäkäyttöl. aset./Päivitä laiteohj.]    [Etäkäyttöliittymän asetukset]  .
[Etäkäyttöliittymän asetukset] -näyttö tulee esiin.
Jos kirjautumisnäyttö tulee esiin, syötä järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN ja paina sitten [<Kirjaudu sisään>]  . Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
3
Paina [Käytä Etäkäyttöliittymää]    [Ei]  .
4
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen käynnistäminen uudelleen
Asetukset otetaan käyttöön.
975E-071