[Paperin syöttöasetukset]

Määrittää paperilähteen asetukset.
* Kunkin vaihtoehdon oletusasetusarvo osoitetaan lihavoidulla punaisella tekstillä.

[Valitse paperin syöttötapa]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Yleiset] [Paperin syöttöasetukset]
Määritä asetukset, joita käytetään tulostettaessa paperille, esipainettu logo.
Yleensä tällaista paperia käytettäessä täytyy vaihtaa paperin lisäyssuunta ja se, kumpi puoli on ylöspäin, sen mukaan, tulostetaanko yksi- vai kaksipuolisesti.
Jos lisätyn paperin paperilähteeksi asetetaan [Tulostuspuoli etusijalla], ei lisätyn paperin suuntaa tai tulostuspuolta tarvitse vaihtaa. Jos valitaan [Tulostuspuoli etusijalla], lisää aina paperi käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen menettelyä. Logopaperin lisäämissuunta
* Jos tässä asetuksessa valitaan [Tulostuspuoli etusijalla], yksipuolinen tulostus on hitaampaa. Jos käytetään paperia ilman esipainettua logoa tai jos ei käytetä kaksipuolista tulostusta paperille, jossa on esipainettu logo, valitse [Nopeus etusijalla].
[Kasetti 1]
[Nopeus etusijalla]
[Tulostuspuoli etusijalla]
Jos valitaan [Tulostuspuoli etusijalla] paperilähteelle, jossa on paperia, jota ei voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen, tämä asetus poistetaan käytöstä ja laite käyttää [Nopeus etusijalla] -asetusta.
975E-08E