[Tulostimen asetukset]

Määritä asetukset tulostimen käyttöä ja tulostusdatan käsittelyä varten.
* Kunkin vaihtoehdon oletusasetusarvo osoitetaan lihavoidulla punaisella tekstillä.
 
Jos käyttöpaneelissa ja tulostinajurissa on samat asetukset
Tulostinajurin asetukset asetetaan etusijalle. Käyttöpaneelin asetukset koskevat käyttöjärjestelmiä, kuten UNIX-tulostusta, jossa ei voida käyttää tulostinajureita, ja tulostusta mobiililaitteista.

[Ajurias. etusij. tulost.]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä, asetetaanko tulostinajurin asetukset etusijalle [Koti]-näytön kohdassa [Paperiasetukset] määritettyyn paperikokoon ja -tyyppiin nähden.
Jos tässä asetuksessa valitaan [Kyllä], laite tulostaa tulostinajurissa määritetystä paperilähteestä laitteen paperiasetuksesta huolimatta.
Lisäksi jos tässä valitaan [Kyllä] ja lisätyn paperin koko poikkeaa merkittävästi tulostinajurin asetuksissa määritetystä, voit määrittää, jatketaanko tulostusta silti vai pysäytetäänkö tulostus ja näytetään virheilmoitus.
* Huomaa, että jos tässä asetuksessa valitaan [Kyllä], kun laitteeseen lisätty paperi ei vastaa tulostinajurissa määritettyä paperia, seurauksena voi olla paperitukoksia tai tulostusvirheitä.
* Useita paperiarkkeja saatetaan tulostaa, vaikka laite olisi määritetty peruuttamaan tulostus, kun virheilmoitus näytetään.
[Kasetti 1]
[Ei]
[Kyllä]
[Ensisijainen kohde]
[Paperikoko ja -tyyppi]
     [Sopimaton koko -toim.]
          [Pakota tulostus]
          [Näyttövirhe]
[Vain paperityyppi]

[Kopiot]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä tulostettavien kopioiden määrä.
1–999

[2-puolinen tulostus]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä, tulostetaanko paperin molemmille puolille.
[Ei]
[Kyllä]

[Oletuspaperi]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä paperikoko ja -tyyppi, joita käytetään tulostettaessa mobiililaitteesta tai käyttöjärjestelmästä, joka ei tue tulostinajuria.
Katso alta paperit, jotka voidaan määrittää.
Käyttökelpoinen paperi

[Paperikoon ohitus]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä, korvaako laite tulostettaessa Letter-kokoisen paperin A4-kokoisella paperilla ja päinvastoin.
Jos tässä asetuksessa valitaan [Kyllä], se tarkoittaa, että jos esimerkiksi tietokoneessa on määritetty tulostus A4-kokoiselle paperille ja vain Letter-kokoista paperia on lisätty, työ tulostetaan Letter-kokoiselle paperille.
* Tulostusasetukset määritetään sovelluksessa tai tulostinajurissa, mutta tämä asetus voidaan määrittää vain käyttöpaneelissa.
[Ei]
[Kyllä]

[Tulostuslaatu]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Säädä tulostuslaadun asetuksia, kuten tummuutta, tulostettavan asiakirjan ja käyttötarkoituksen mukaan.
[Tummuus]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Tulostuslaatu]
Säädä tulostukseen käytettävää väriaineen tummuutta.
Tarkempaa säätöä varten voit säätää kolmen tummuusalueen tasoja kohdassa [Tummuus (Hienosäätö)].
* Huomaa, että väriaineen tummuutta ei voi säätää, jos [Väriaineen säästö] -asetukseksi on valittu [Kyllä].[Väriaineen säästö]
* Asetusta [Tummuus] ei välttämättä näytetä mallin, asennettujen lisävarusteiden ja muiden asetusten mukaan.
[Tummuus]
17 tasoa
 
[Tummuus (Hienosäätö)]
[Korkea]/[Keskisuuri]/[Matala]
17 tasoa
[Väriaineen säästö]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Tulostuslaatu]
Määritä, säästetäänkö väriainetta tulostettaessa.
Valitse asetukseksi [Kyllä], jos haluat vain tarkistaa asettelun tai muun viimeistelyn ennen lopullista tulostamista, esimerkiksi ennen hyvin suuren työn tulostamista.
[Ei]
[Kyllä]
[Kuvan terävöitys]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Tulostuslaatu]
Määritä, käytetäänkö pehmennyskäsittelyä, joka pehmentää tekstin ja kuvien tulostettuja ääriviivoja.
[Ei]
[Kyllä]
[Tulostuksen säätötila]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Tulostuslaatu]
Määritä tulostuksen tarkkuus. Jos haluat tulostaa suuremmalla tarkkuudella, valitse [Kyllä].
* Valinta [Kyllä] hidastaa tulostusnopeutta.
[Ei]
[Kyllä]

[Asettelu]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä sidontareunuksen suunta tai marginaali ja tulostuskohta.
[Sidonnan paikka]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Asettelu]
Määritä, onko sidontareunus pitkällä vai lyhyellä reunalla, kun tulostettu asiakirja nidotaan esimerkiksi niiteillä.
Käytä tätä asetusta yhdessä [Sidontareunus]-asetuksen kanssa sidontakohdan ja marginaalien määrittämiseen. [Sidontareunus]
Jos haluat sitoa paperin pitkältä reunalta, valitse tässä asetuksessa [Pitkä reuna].

Jos haluat sitoa paperin lyhyeltä reunalta, valitse tässä asetuksessa [Lyhyt reuna].

[Pitkä reuna]
[Lyhyt reuna]
[Sidontareunus]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Asettelu]
Siirrä tulostuskohtaa, jos haluat säätää sidontareunuksen muodostavan marginaalin leveyttä.
Määritä siirtoleveys 0,5 mm:n välein plus- (+) tai miinussuuntaan (–) kohdassa [Sidonnan paikka] määritetyn reunuksen mukaisesti. [Sidonnan paikka]
Jos [Sidonnan paikka] -asetukseksi on valittu [Pitkä reuna]
Määritä siirtoleveys valitsemalla positiivinen (+) arvo paperin vasemman reunan sitomista varten tai negatiivinen (–) arvo oikean reunan sitomista varten.
 
Määritetty positiiviseksi (+) arvoksi
 
Määritetty negatiiviseksi (–) arvoksi
Jos [Sidonnan paikka] -asetukseksi on valittu [Lyhyt reuna]
Määritä siirtoleveys valitsemalla positiivinen (+) arvo paperin yläreunan sitomista varten tai negatiivinen (–) arvo alareunan sitomista varten.
 
Määritetty positiiviseksi (+) arvoksi
 
Määritetty negatiiviseksi (–) arvoksi
-50,0 – 00,0 – +50,0 (mm)
[Siirto: Lyhyt reuna] tai [Siirto: Pitkä reuna]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Asettelu]
Siirrä tekstin ja kuvien tulostuskohtaa. Käytä tätä asetusta, jos tulostettua tekstiä ja kuvia siirretään kohti paperin yhtä reunaa tai jos ne ulottuvat tulostusalueen ulkopuolelle.
Määritä siirtoleveys positiivisena (+) tai negatiivisena (–) arvona 0,5 mm:n välein paperin jokaisen reunan suuntaa ja tulostuspuolta varten.
Siirtäminen lyhyttä reunaa pitkin (vaakasuunnassa)
Määritä säätöleveys valitsemalla positiivinen (+) arvo siirtämiseksi oikealle paperilla tai negatiivinen arvo (–) siirtämiseksi vasemmalle paperilla.
Siirtäminen pitkää reunaa pitkin (pystysuunnassa)
Määritä säätöleveys valitsemalla positiivinen arvo (+) siirtämiseksi alaspäin paperilla tai negatiivinen arvo (–) siirtämiseksi ylöspäin paperilla.
 
-50,0 – 00,0 – +50,0 (mm)

[Automaattinen virheen ohitus]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä, jatketaanko tulostusta, jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
On yleensä suositeltavaa käyttää [Ei]-asetusta, jotta tulostus pysäytetään, kun virhe tapahtuu.
[Ei]
[Kyllä]

[Aikakatkaisu]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä aika tulostusdatan vastaanottamisen odotusajan alusta vastaanoton aikakatkaisuun, jos tulostusdatan vastaanotto keskeytyy.
5–15–300 (s)

[UFR II]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä tulostusdatan käsittelymenetelmä, jota käytetään UFR II -tulostinajurin kanssa.
[Puolisävyt]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [UFR II]
Määritä puolisävyjen (vaaleiden ja tummien alueiden väliin jäävät alueet) toistamiseen käytettävä tulostusmenetelmä tulostusdatan sisällön mukaan.
Tulostaminen suurella tarkkuudella ja selkeillä tekstin ääriviivoilla
Valitse [Tarkkuus]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa tiedostoja, joissa on tekstiä ja ohuita viivoja.
Jos haluat tulostaa [Tarkkuus]-asetusta suuremmalla tarkkuudella, valitse [Suuri tarkkuus]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa dataa, jossa on ohuita viivoja ja pientä tekstiä, kuten CAD-tiedostoja.
* Valinta [Suuri tarkkuus] saattaa heikentää pintakuviointien yhdenmukaisuutta.
Tulostaminen vaaleiden ja tummien alueiden välisellä korostetulla kontrastilla
Valitse [Värin sävy]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa kuvatiedostoja, kuten valokuvia.
Tulostaminen pehmeämpien liukuvärien ja ääriviivojen kanssa
Valitse [Sävytys]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa tiedostoja, kuten kuvia, joissa on sävyvaihteluita.
 
[Tarkkuus/Sävytys]*1
[Teksti]
[Tarkkuus]
[Värin sävy]
[Sävytys]
[Suuri tarkkuus]
[Kuvankäsittely]
[Tarkkuus]
[Värin sävy]
[Sävytys]
[Suuri tarkkuus]
[Kuva]
[Tarkkuus]
[Värin sävy]
[Sävytys]
[Suuri tarkkuus]
*1 Ei välttämättä näytetä mallin, asennettujen lisävarusteiden ja muiden asetusten mukaan.
[Paperin säästö]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [UFR II]
Määritä, poistetaanko tulostusdatassa olevien tyhjien sivujen luovutus käytöstä.
[Ei]
[Kyllä]

[Kuvan muokkausasetukset]

[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset]
Määritä tulostusdatan käsittelymenetelmä, jota käytetään JPEG- tai TIFF-muotoisten kuvatiedostojen tulostamiseen.
[Puolisävyt]
[Valikko] [Toimintoasetukset] [Tulostin] [Tulostimen asetukset] [Kuvan muokkausasetukset]
Määritä puolisävyjen (vaaleiden ja tummien alueiden väliin jäävät alueet) toistamiseen käytettävä tulostusmenetelmä kuvan sisällön mukaan.
Tulostaminen vaaleiden ja tummien alueiden välisellä korostetulla kontrastilla
Valitse [Sävytys]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa kuvatiedostoja, kuten valokuvia.
Tulostaminen pehmeämpien liukuvärien ja ääriviivojen kanssa
Valitse [Tarkkuus]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa tiedostoja, kuten kuvia, joissa on sävyvaihteluita.
Tulostaminen suurella tarkkuudella ja selkeillä tekstin ääriviivoilla
Valitse [Suuri tarkkuus]. Tämä on hyödyllinen tulostettaessa tiedostoja, joissa on tekstiä ja ohuita viivoja.
 
[Sävytys]
[Tarkkuus]
[Suuri tarkkuus]
975E-08R