SNMP:n määrittäminen

SNMP-protokollaa käytetään verkon viestintälaitteiden seuraamiseen ja hallitsemiseen MIB:tä (Management Information Base) käyttämällä. Määritä nämä asetukset käyttötarkoituksen ja laitteen ympäristön mukaan.
Laite tukee SNMPv1- ja SNMPv3-protokollia. Molempia voidaan käyttää samaan aikaan. Trap-ilmoituksia ei tueta.
Jos verkkoon on asennettu SNMP-hallintaohjelmisto, voit käyttää sitä laitteen määrittämiseen, seuraamiseen ja hallintaan etänä tietokoneelta. Katso lisätietoja käytettävän ohjelmiston käyttöoppaasta.
SNMPv1
SNMPv1 määrittää tiedonsiirron laajuuden käyttämällä yhteisönimeksi kutsuttua tietoa. Koska yhteisönimi lähetetään verkkoon vain teksti -muodossa, verkon turvallisuus on haavoittuva. Voit varmistaa verkon turvallisuuden poistamalla SNMPv1:n käytöstä ja käyttämällä SNMPv3:a. Kun SNMPv1 on poistettu käytöstä, et voi käyttää eräitä toimintoja, kuten hankkia tietoja laitteesta tulostinajuria käyttämällä.
SNMPv3
SNMPv3 käyttää viestii käyttämällä SNMPv3-käyttäjätietoja. Tämän protokollan avulla voit määrittää todentamisen ja salauksen käyttäjätiedoissa verkon laitteiden seuraamiseksi ja hallitsemiseksi vankan tietoturvajärjestelmän kanssa.
 
Tässä osiossa kerrotaan, miten asetukset määritetään käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta.
Määritä asetukset valitsemalla käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja valitsemalla sitten [Yleisasetukset]. Käyttöpaneelia käyttämällä voidaan kuitenkin vain ottaa SNMPv1 ja SNMPv3 käyttöön tai pois käytöstä. [SNMP-asetukset]
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan. Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
Tarvittavat valmistelut
TLS täytyy ottaa käyttöön SNMPv3:n määrittämistä varten. TLS:n käyttäminen
1
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
2
Napsauta etäkäyttöliittymän portaalisivulla [Asetukset/Tallennus]. Etäkäyttöliittymän portaalisivu
3
Napsauta [Verkkoasetukset] [SNMP-asetukset] [Muokkaa].
[Muokkaa SNMP-asetuksia] -näyttö tulee esiin.
4
Aseta SNMPv1 kohdassa [SNMPv1-asetukset].
SNMPv1:n ottaminen käyttöön
SNMPv1:n poistaminen käytöstä
Tyhjennä [Käytä SNMPv1:tä] -valintaruutu.
5
Määritä SNMPv3 kohdassa [SNMPv3-asetukset].
SNMPv3:n ottaminen käyttöön
SNMPv3:n poistaminen käytöstä
Tyhjennä [Käytä SNMPv3:a] -valintaruutu.
6
Valitse kohdassa [Tulostimen hallintatiedon hakuasetukset], hankitaanko tulostimen hallintatiedot.
Jos haluat hankkia tulostimen hallintatiedot, kuten protokollat ja portit, säännöllisesti laitteesta, valitse [Hae tulostimen hallintatiedot isäntäkoneelta] -valintaruutu.
7
Napsauta [OK].
8
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen käynnistäminen uudelleen
Asetukset otetaan käyttöön.
Portin numeron vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa SNMP-palvelimen portin numeron, katso:
Portin numeron vaihtaminen
975E-01W